"wzrost" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzrost" po polsku — Słownik angielsko-polski

wzrost

Picture of Exponential Growth Height matters when it comes to ...
rzeczownik
 1. growth ****
  • wzrost, rośnięcie [UNCOUNTABLE]
   There has been a sudden growth in the number of the unemployed. (Nastąpił nagły wzrost w liczbie osób bezrobotnych.)
   We noticed a sudden growth of the number of students. (Zanotowaliśmy nagły wzrost liczby studentów.)
   link synonim: expansion
 2. height *** , ht. (skrót)   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  What's your height? (Ile masz wzrostu?)
  She is about her mother's height. (Ona jest mniej więcej wzrostu swojej matki.)
  My brother is the same height, but he wears size 10. (Mój brat jest tego samego wzrostu, ale nosi rozmiar 10.)
 3. increase ****
  • powiększenie, wzrost, przyrost [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The government announced another tax increase. (Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.)
   There was an increase by 20% in 2005. (W 2005 nastąpił przyrost o 20%.)
   She has noticed an increase of spam. (Ona zauważyła wzrost ilości spamu.)
   przeciwieństwo: decrease
 4. rise *****
  • wzrost (zwiększenie się czegoś) [COUNTABLE]
   The rise in oil prices didn't have much impact on this. (Wzrost ceny oleju nie miał na to dużego wpływu.)
   There has been a huge rise of unemployment recently. (W ostatnim czasie nastąpił ogromny wzrost bezrobocia.)
 5. expansion **   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  This year, we are going to see a major expansion. (Tego roku będziemy świadkami znacznego wzrostu.)
  The expansion of unemployment is frightening. (Wzrost bezrobocia jest zatrważający.)
  link synonim: growth
 6. surge **
  • wzrost (np. cen, zainteresowania) [COUNTABLE]
   There was a surge of activity in this area. (Pojawił się wzrost aktywności w tym obszarze.)
   zobacz także: surge up
 7. boost **
  • wzrost, zwiększenie się [COUNTABLE]
   an increase
   We have noticed a boost of sales. (Zauważyliśmy wzrost w sprzedaży.)
  • doładowanie, wzrost (np. mocy w rakiecie kosmicznej) [COUNTABLE]
   We need a boost to leave the orbit. (Potrzebujemy doładowania aby wyjść z orbity.)
 8. climb ***
  • wzrost (np. wartości czegoś)
   We're expecting a huge climb of the value of cotton. (Spodziewamy się ogromnego wzrostu wartości bawełny.)
   Nobody expected such a rapid dollar climb. (Nikt się nie spodziewał tak gwałtownego wzrostu wartości dolara.)
 9. stature *
 10. escalation
 11. bulge *
  • wzrost (często nagły i nieoczekiwany, np. wyż demograficzny)
   We are recording a bulge in sales. (Odnotowujemy wzrost sprzedaży.)
 12. swell **
 13. appreciation **
 14. elevation * , el. (skrót) ***
  • podniesienie się, wzrost (np. ciśnienia) formal
   There is an elevation of pressure in tank one. (Pojawił się wzrost ciśnienia w zbiorniku jeden.)
 15. increment
 16. intensification
 17. rising *
 18. uplift
  • wzrost (np. wydajności lub wartości)
 19. augmentation   formal
 20. buoyancy
 21. gain in
  • przyrost, wzrost
   We are anticipating a gain in earnings. (Przewidujemy przyrost w zarobkach.)
 22. merisis
 23. upshift  
 24. upgrowth
 25. bouyance

Powiązane zwroty — "wzrost"

przymiotnik
niski (osoba, wzrost) = short
gospodarczy (np. wskaźnik, wzrost) = economic
trwały (np. wzrost) = sustainable
ograniczony (np. wzrost) = scant
powolny (wzrost czegoś) = sluggish
gwałtowny (wzrost czegoś) = rampant +1 znaczenie
czasownik
rosnąć = grow +6 znaczeń
wzrastać = increase +11 znaczeń
wzrosnąć = be up +2 znaczenia
hamować (wzrost czegoś) = stunt +1 znaczenie
przyśpieszać (wzrost czegoś) = stimulate
wykazywać (np. wzrost lub spadek) = show
phrasal verb
inne
idiom
rzeczownik