"wzrost ekonomiczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzrost ekonomiczny" po polsku

wzrost ekonomiczny

rzeczownik
 1. economic growth *
  • wzrost gospodarczy, wzrost ekonomiczny
   Economic growth is a period of the increase in the amount of the goods produced. (Wzrost gospodarczy jest okresem, w którym wzrasta ilość wyprodukowanych dóbr.)

"wzrost ekonomiczny" — Słownik kolokacji angielskich

economic growth kolokacja
 1. economic przymiotnik + growth rzeczownik = wzrost gospodarczy, wzrost ekonomiczny
  Bardzo silna kolokacja

  And a long period of economic growth began in 1961.

powered by  eTutor logo