"przyrost" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyrost" po polsku

przyrost

rzeczownik
 1. increase ****
  • powiększenie, wzrost, przyrost [policzalny lub niepoliczalny]
   The government announced another tax increase. (Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.)
   There was an increase by 20% in 2005. (W 2005 nastąpił przyrost o 20%.)
   She has noticed an increase of spam. (Ona zauważyła wzrost ilości spamu.)
   przeciwieństwo: decrease
 2. swell **
  • wzbieranie, przyrost, narastanie, wzrost
   The swell of gas prices has annoyed a lot of drivers. (Wzrost cen paliwa zdenerwował wielu kierowców.)
 3. increment
 4. accretion
 5. accrual  
 6. gain in
  • przyrost, wzrost
   We are anticipating a gain in earnings. (Przewidujemy przyrost w zarobkach.)

powered by  eTutor logo