"wzrost wartości" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzrost wartości" po polsku

"wzrost wartości" — Słownik kolokacji angielskich

increase in number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrost wartości
  1. increase czasownik + number rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The holding cost increased due increase in number of stores.

powered by  eTutor logo