"number is built" — Słownik kolokacji angielskich

number is built kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liczba jest zbudowana
  1. build czasownik + number rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A number of other schools were built between 2000 to 2006.

powered by  eTutor logo