BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"provide like telephone numbers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz jak numery telefonu
  1. provide czasownik + number rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Linx Communications in Newton, Mass., which provides Internet and communications services like universal telephone numbers, awarded its new account to Pagano Schenck & Kay in Boston.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo