"number is named" — Słownik kolokacji angielskich

number is named kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liczba jest nazwana
  1. name czasownik + number rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A number of high schools around the nation have also been named for him.

powered by  eTutor logo