"produce in numbers" — Słownik kolokacji angielskich

produce in numbers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj na liczby
  1. produce czasownik + number rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were produced in very low numbers for these two model years only.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo