"appreciation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "appreciation" po angielsku

appreciation **

rzeczownik
 1. uznanie [policzalny lub niepoliczalny]
  I would like to express my deep appreciation to Mr Smith. (Chciałbym wyrazić swoje najwyższe uznanie Panu Smith.)
  I could see the appreciation in her eyes when I fixed her car. (Widziałem uznanie w jej oczach, kiedy naprawiłem jej samochód.)
 2. wdzięczność [niepoliczalny]
  My heartfelt appreciation goes to all my friends and colleagues. (Moją szczerą wdzięczność kieruję do wszystkich moich przyjaciół i kolegów.)
  Take this bottle of wine as a proof of my appreciation. (Weź tę butelkę wina na dowód mojej wdzięczności.)
 3. upodobanie [niepoliczalny]
  He has an appreciation for blonde women. (On ma upodobanie do blondynek.)
 4. wzrost, wzrost na wartości [niepoliczalny]
 5. aprecjacja, umocnienie się jednej waluty wobec drugiej termin techniczny [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo