Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"upodobanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upodobanie" po polsku

upodobanie

rzeczownik
 1. taste ***
  • gust, upodobanie [policzalny lub niepoliczalny]
   We have certain tastes in common. (Mamy pewne wspólne upodobania.)
   Personally he had no particular taste for luxury. (Osobiście, on nie miał szczególnego upodobania do luksusu.)
   It's just the matter of taste. (To jest po prostu kwestia gustu.)
 2. penchant ,
  • zamiłowanie, upodobanie, skłonność
   Charles had a penchant for getting in trouble. (Charles miał skłonność do pakowania się w kłopoty.)
   His penchant for conquests is well documented. (Jego zamiłowanie do podbojów jest dobrze udokumentowane.)
   She always had a penchant for irony. (Ona zawsze miała skłonność do ironii.)
 3. inclination *
  • skłonność, upodobanie, tendencja, ciągoty
   Neither of us has the time or inclination for emotional complications. (Nikt z nas nie ma czasu ani skłonności do emocjonalnych zawiłości.)
 4. appreciation **   [niepoliczalny]
  He has an appreciation for blonde women. (On ma upodobanie do blondynek.)
 5. fancy **
  • upodobanie, kaprys  BrE [policzalny]
   It's not just my fancy - I really need that! (To nie jest tylko mój kaprys - naprawdę tego potrzebuję!)
   It's nothing more than a fleeting fancy, it will pass. (To nic innego niż chwilowe upodobanie, to minie.)
 6. relish *
  • przyjemność, radość (z czegoś), upodobanie (do czegoś), zamiłowanie (do czegoś)
   He takes great relish in meeting new people. (On czerpie wielką radość z poznawania nowych ludzi.)
   His relish for classical music is widely known. (Jego zamiłowanie do muzyki klasycznej jest powszechnie znane.)
 7. liking
 8. predilection
czasownik
 1. favour BrE , favor AmE ***

Powiązane zwroty — "upodobanie"

inne
czasownik
rzeczownik
homofilia (upodobanie do podobieństwa) = homophily

powered by  eTutor logo