"tendencja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tendencja" po polsku

tendencja

rzeczownik
 1. trend ***
  • kierunek, tendencja, trend [COUNTABLE]
   a tendency
   These trends are consistent with our predictions. (Te trendy są zgodne z naszymi przewidywaniami.)
   These are the trends of this season. (To są trendy tego sezonu.)
 2. tendency ** , także: tendence
  • tendencja, skłonność [COUNTABLE]
   She has a tendency to forget people's names. (Ona ma skłonność do zapominania nazwisk.)
   I have a tendency to forget what I say from one minute to the next. (Mam skłonność do zapominania o tym co przed chwilą powiedziałem.)
   The doctor said that Mark had suicidal tendencies. (Lekarz powiedział, że Mark miał skłonności samobójcze.)
 3. streak **
 4. current ****
  • tendencja, nurt (np. myślowy) [COUNTABLE]
   The new philosophical current is somewhat controversial. (Ten nowy nurt filozoficzny jest nieco kontrowersyjny.)
   Those were the currents of the 18th century. (To były nurty XVIII wieku.)
 5. inclination *
  • skłonność, upodobanie, tendencja, ciągoty
   Neither of us has the time or inclination for emotional complications. (Nikt z nas nie ma czasu ani skłonności do emocjonalnych zawiłości.)
 6. disposition *
 7. propensity , także: propension
  • inklinacja, skłonność, tendencja formal
   He has the propensity to be a bit gregarious when he shouldn't be. (On ma skłonność do bycia towarzyskim wtedy, gdy nie powinien.)
   I have a propensity to insult people even when I don't intend to. (Mam skłonność do obrażania ludzi, nawet jeżeli nie mam takiego zamiaru.)
 8. leaning
 9. proclivity
 10. disposure

Powiązane zwroty — "tendencja"

rzeczownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo