"preferować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "preferować" po polsku — Słownik angielsko-polski

preferować [TRANSITIVE]

czasownik
 1. prefer ***   [TRANSITIVE]
  Which one do you prefer? (Który preferujesz?)
  If you could choose, would you prefer to live then or now? (Gdybyś mógł wybrać, wolałbyś żyć wtedy, czy teraz?)
  She prefers sleeping late to getting up early. (Ona preferuje spanie do późna niż wstawanie wcześnie.)
  link synonim: favour
 2. favour British English , favor American English ***
  • upodobać sobie, preferować [TRANSITIVE]
   This make is favoured by most women. (Ta marka jest preferowana przez większość kobiet.)
   W tym znaczeniu "favour" najczęściej występuje w stronie biernej.
   link synonim: prefer

Powiązane zwroty — "preferować"

rzeczownik
przymiotnik
preferencyjny = preferential +1 znaczenie
przyimek
ponad (np. preferować coś ponad coś innego) = over , także: o'er literary