"zamiłowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zamiłowanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

zamiłowanie

rzeczownik
 1. interest *****
  • zamiłowanie, hobby, zainteresowanie [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   Cars are a particular interest of mine. (Samochody to moje wyjątkowe zamiłowanie.)
   I have to write an essay about my interest. (Muszę napisać wypracowanie o moim hobby.)
   Her main interests are swimming and dancing. (Jej głównymi zainteresowaniami są pływanie i taniec.)
 2. passion ***
  • pasja, zamiłowanie [COUNTABLE]
   Playing bridge is his greatest passion. (Gra w brydża jest jego największą pasją.)
   I don't share his passion for astronomy. (Nie podzielam jego pasji do astronomii.)
 3. penchant
  • zamiłowanie, upodobanie, skłonność
   Charles had a penchant for getting in trouble. (Charles miał skłonność do pakowania się w kłopoty.)
   His penchant for conquests is well documented. (Jego zamiłowanie do podbojów jest dobrze udokumentowane.)
   She always had a penchant for irony. (Ona zawsze miała skłonność do ironii.)
 4. addiction **
 5. fondness
  • sentyment, zamiłowanie
   I have a fondness for Bach's music. (Mam zamiłowanie do muzyki Bacha.)
   Your fondness for gin will be disastrous for you. (Twoje zamiłowanie do ginu będzie dla ciebie zgubne.)
 6. relish *
  • przyjemność, radość (z czegoś), upodobanie (do czegoś), zamiłowanie (do czegoś)
   He takes great relish in meeting new people. (On czerpie wielką radość z poznawania nowych ludzi.)
   His relish for classical music is widely known. (Jego zamiłowanie do muzyki klasycznej jest powszechnie znane.)
 7. predilection
 8. bias **