"przyśpieszać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyśpieszać" po polsku

przyśpieszać

obrazek do "speed up" po polsku
czasownik
 1. accelerate **
  • przyspieszać, przyśpieszać [przechodni/nieprzechodni]
   He pushed the gas pedal and the car started accelerating. (On wcisnął pedał gazu i samochód zaczął przyśpieszać.)
   The car behind me accelerated and overtook me. (Samochód za mną przyspieszył i mnie wyprzedził.)
   link synonimy: speed up, advance
 2. stimulate **
  • przyśpieszać (wzrost czegoś), stymulować (rozwój czegoś) [przechodni]
   This conditioner will stimulate the growth of your hair. (Ta odżywka przyspieszy wzrost twoich włosów.)
 3. hasten  
  The illness hastened his death. (Choroba przyspieszyła jego śmierć.)
  This attack will hasten our victory. (Ten atak przyspieszy naszą wygraną.)
 4. precipitate
 5. quicken
 6. spurt , także: spirt
 7. expedite
 8. catalyse BrE , catalyze AmE
 9. festinate   dawne użycie
phrasal verb
 1. speed up *
 1. pick up speed , pick up steam , gather speed
 2. gather pace
phrasal verb
 1. speed something up , speed up something *
  • przyspieszać coś, przyśpieszać coś
   British government is trying to speed up the process of reform. (Brytyjski rząd próbuje przyśpieszyć proces reform.)
   Adding water to the solution speeds the reaction up. (Dodanie wody do roztworu przyspiesza reakcję.)
 2. hurry something up

"przyśpieszać" — Słownik kolokacji angielskich

speed up kolokacja
 1. speed czasownik + up particle = przyspieszać, przyśpieszać
  Bardzo silna kolokacja

  So we began to look for ways to speed up the process.

  Podobne kolokacje:
pick up steam kolokacja
 1. pick czasownik + steam rzeczownik = nabierać prędkości, nabierać rozpędu, przyśpieszać, wzmagać się (np. wiatr)
  Silna kolokacja

  And they will continue to pick up steam until the evidence is accepted as proof.

  Podobne kolokacje:
pick up speed kolokacja
 1. pick czasownik + speed rzeczownik = nabierać prędkości, nabierać rozpędu, przyśpieszać, wzmagać się (np. wiatr)
  Silna kolokacja

  After a moment, the car picked up speed once more.

powered by  eTutor logo