Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"short" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "short" po angielsku

short , ****

obrazek do "short" po polsku THEY WEAR SHORT SHORTS obrazek do "short" po polsku
przymiotnik
Stopniowanie: shorter stopień wyższy, the shortest stopień najwyższy
 1. krótki (trwający krótko)
  The meeting was very short. (Spotkanie było bardzo krótkie.)
  I've only been there for a short time. (Byłem tam tylko przez krótki czas.)
  This book is very short. (Ta książka jest bardzo krótka.)
  link synonim: brief
 2. krótki (o małej długości)
  She was wearing a very short skirt. (Ona miała na sobie bardzo krótką spódniczkę.)
  Every summer I cut my hair short. (Każdego lata obcinam włosy na krótko.)
  Let's take this way, it is shorter. (Pójdźmy tędy, to krótsza droga.)
  przeciwieństwo: long
 3. niski (osoba, wzrost)
  I'm shorter than Jack. (Jestem niższy niż Jack.)
  He is short, but he can play basketball very well. (On jest niski, ale potrafi bardzo dobrze grać w koszykówkę.)
  Short girls can't be models. (Niskie dziewczyny nie mogą być modelkami.)
  przeciwieństwo: tall
 4. krótki (o małej objętości, np. książka)
  The story is short, but gripping. (Opowiadanie jest krótkie, ale wciągające.)
  The book is too short to be published. (Ta książka jest za krótka, aby ją opublikować.)
  It was a short film but very interesting. (To był krótki film, ale bardzo interesujący.)
 5. krótkometrażowy (film)
  He shot a short movie for his movie classes. (On nakręcił film krótkometrażowy na swoje zajęcia filmowe.)
  His latest short film won the contest. (Jego najnowszy krótkometrażowy film wygrał konkurs.)
  I want to show you this short film, it will make you cry. (Chcę ci pokazać ten film krótkometrażowy, doprowadzi cię do płaczu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
Stopniowanie: shorter stopień wyższy, the shortest stopień najwyższy
 1. mniej niż
  I got a little short 1000 dollars. (Dostałem trochę mniej niż 1000 dolarów.)
  She weighs short 90 pounds. (Ona waży mniej niż 90 funtów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. krótka samogłoska termin techniczny
  This is one of the shorts you have to learn to pronounce . (Oto jedna z krótkich samogłosek, którą musisz nauczyć się wymawiać.)
  The word 'card' doesn't have a short. (Słowo 'card' nie ma krótkiej samogłoski.)
 2. film krótkometrażowy potocznie
  I feel like this short lacks proper climax. (Wydaję mi się, że temu filmowi krótkometrażowemu brakuje odpowiedniego punktu kulminacyjnego.)
  I am shooting my first short ever. (Nagrywam mój pierwszy film krótkometrażowy.)
 3. mocny drink (np. kieliszek wódki)  BrE potocznie
  You look like you've seen a ghost! Would you like a short? (Wyglądasz jakbyś zobaczyła ducha! Chciałabyś się napić mocnego drinka?)
  I'm so nervous. I need a short. (Jestem taki zdenerwowany. Potrzebuję mocnego drinka.)
  zobacz także: shot
 4. zwarcie elektryczne, spięcie elektryczne potocznie
  There is a short in the whole building, so wi-fi will be off for a couple of hours. (W całym budynku doszło do zwarcia elektrycznego, więc przez kilka godzin wi-fi będzie wyłączone.)
  There was a short and the lights went out. (Nastąpiło zwarcie elektryczne i światła się wyłączyły.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

short , *****
short out

czasownik
 1. spowodować zwarcie elektryczne, zewrzeć
  The coffee machine shorted and burst into flames. (Automat do kawy spowodował zwarcie elektryczne i wybuchnął płomieniami.)
  My hairdryer always shorts. (Moja suszarka zawsze powoduje zwarcie elektryczne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

is real short drink.
rzeczownik
 1. shot, szot (mocny drink, mocny alkohol w małym kieliszku)
  She never orders short drinks. (Ona nigdy nie zamawia mocnego alkoholu.)
  Let's drink a round of shots. (Wypijmy kolejkę mocnych drinków.)
idiom
 1. niedługo wychodzić z więzienia  AmE slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "short"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
inne
idiom
inne
przysłówek
kolokacje