PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"short film" — Słownik kolokacji angielskich

short film kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film krótkometrażowy
  1. short przymiotnik + film rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A short film was made in support of the single.