"film" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "film" po polsku — Słownik angielsko-polski

film

Film Reviews Now the films: I JUST SAW THE BEST MOVIE OF obrazek do "film" po polsku Dear Film School obrazek do "motion picture" po polsku Modeling mechanisms of motion set in motion on Flickr
rzeczownik
 1. film ***** , movie American English *****   [COUNTABLE]
  The film was so boring, I fell asleep watching it. (Film był tak nudny, że zasnąłem w trakcie jego oglądania.)
  What time does the film start? (O której godzinie zaczyna się film?)
  A new action movie is coming out in cinemas. (Do kin wchodzi nowy film akcji.)
 2. film *****
  • film, klisza [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Film has an incredible ability to record detail in a very stable form. (Film fotograficzny ma niewiarygodną zdolność do utrwalania szczegółów w stabilnej formie.)
   He removed the film from his old camera. (On wyjął kliszę ze swojego starego aparatu.)
 3. picture ***** , pict. (skrót)
  • film, obraz [COUNTABLE]
   This picture is from 1919. (Ten film jest 1919 roku.)
   His new picture is extravagant. I don't get it. (Jego nowy film jest dziwaczny. Nie rozumiem go.)
 4. motion picture   American English formal
  They have announced that their next motion picture will come out in September. (Oni ogłosili, że ich następny film pojawi się we wrześniu.)
 5. flick *   American English
 6. moving picture   American English old-fashioned

Powiązane zwroty — "film"

czasownik
prezentować (np. film) = feature
odbierać (np. film) = receive
wypuścić (film na ekrany) = release
pokazywać (np. film) = show
oglądać (np. film, program telewizyjny) = view
filmować = film +1 znaczenie
naświetlać (film fotograficzny) = expose
zakładać (np. kliszę do aparatu, film) = thread
reżyserować (np. film, sztukę) = direct
wyjąć (film z aparatu) = unload
wkładać (np. film do aparatu, nabój do pistoletu) = load
ocenzurować (np. książkę, film) = censor
zmontować (np. film, program) = edit
rzeczownik
klapa (nieudany film lub sztuka) = turkey
rozczarowanie (rzecz, która rozczarowuje, np. film, przyjaciel) = disappointment
filmowiec = filmmaker +2 znaczenia
film akcji = action film , action movie American English , action-packed movie , actioner informal
kryminał (film) = whodunnit British English , whodunit American English
przymiotnik
świetny (np. nowy film) = hot
straszny (np. film, książka) = scary , także: scarey British English
filmowy = cinematic +1 znaczenie
kapitalny (np. film, sztuka) = brilliant
wzruszający (np. film, książka) = touching
komiczny (np. film, historia) = hilarious
nieprzyzwoity (np. film, żart) = obscene
obrzydliwy (np. żart, film) = distasteful
prowokujący (np. film) = daring
wyświetlany (np. film) = on
nastrojowy (np. film, muzyka) = moody
phrasal verb
obejrzeć coś (np. film, sztukę) = take in something

"film" — Słownik kolokacji angielskich

motion picture kolokacja
 1. motion rzeczownik + picture rzeczownik = film
  Bardzo silna kolokacja

  He had not made a major motion picture for 45 years.

"film" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "film" po angielsku — Słownik polsko-angielski

film *****
movie American English *****

Film Reviews Now the films: I JUST SAW THE BEST MOVIE OF
rzeczownik
Liczba mnoga: films
Liczba mnoga: movies
 1. film [COUNTABLE]
  The film was so boring, I fell asleep watching it. (Film był tak nudny, że zasnąłem w trakcie jego oglądania.)
  What time does the film start? (O której godzinie zaczyna się film?)
  A new action movie is coming out in cinemas. (Do kin wchodzi nowy film akcji.)
przymiotnik
 1. kinowy (np. projektor)
  The film projector is broken. (Projektor kinowy jest zepsuty.)
  Film tickets for this film are sold out. (Bilety kinowe na ten film są wyprzedane.)

film *****

obrazek do "film" po polsku Dear Film School
rzeczownik
 1. film, klisza [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Film has an incredible ability to record detail in a very stable form. (Film fotograficzny ma niewiarygodną zdolność do utrwalania szczegółów w stabilnej formie.)
  He removed the film from his old camera. (On wyjął kliszę ze swojego starego aparatu.)
 2. błona, warstwa, powłoka [SINGULAR]
  Take off the first film. (Ściągnij pierwszą warstwę.)
  The first film is shabby. (Pierwsza powłoka jest wytarta.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. filmować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  They filmed this season of the series in Italy. (Oni filmowali ten sezon serialu we Włoszech.)
  I was filming my son while he was reading a fairy tale. (Filmowałem mojego synka, kiedy czytał baśń.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "film"

rzeczownik
przymiotnik
kolokacje