Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"film" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "film" po polsku

film

obrazek do "film" po polsku Reclining Seats Change Movie Tickets Supply and Demand obrazek do "film" po polsku
rzeczownik
 1. film BrE ***** , movie AmE ***** , także: motion picture AmE , także: moving picture AmE przestarzale   [policzalny]
  The film was so boring, I fell asleep watching it. (Film był tak nudny, że zasnąłem w trakcie jego oglądania.)
  What time does the film start? (O której godzinie zaczyna się film?)
  A new action movie is coming out in cinemas. (Do kin wchodzi nowy film akcji.)
  They have announced that their next motion picture will come out in September. (Oni ogłosili, że ich następny film pojawi się we wrześniu.)
  link synonim: cine
  zobacz także: picture
 2. film *****
  • film, klisza [policzalny lub niepoliczalny]
   Film has an incredible ability to record detail in a very stable form. (Film fotograficzny ma niewiarygodną zdolność do utrwalania szczegółów w stabilnej formie.)
   He removed the film from his old camera. (On wyjął kliszę ze swojego starego aparatu.)
 3. picture ***** , pict. (skrót) , pic potocznie
  • film, obraz [policzalny]
   This picture is from 1919. (Ten film jest 1919 roku.)
   His new picture is extravagant. I don't get it. (Jego nowy film jest dziwaczny. Nie rozumiem go.)
   zobacz także: film
 4. flick *    AmE
 5. cine AmE   [policzalny]
  link synonim: motion picture

Powiązane zwroty — "film"

czasownik
oglądać (film) = watch +1 znaczenie
prezentować (np. film) = feature
wypuszczać (film na ekrany) = release
pokazywać (np. film) = show
filmować = film +1 znaczenie
wywoływać (film, zdjęcie) = develop , także: develope dawne użycie
naświetlać (film fotograficzny) = expose
zakładać (np. kliszę do aparatu, film) = thread
reżyserować (np. film, sztukę) = direct
wkładać (np. film do aparatu, nabój do pistoletu) = load
wyjąć (film z aparatu) = unload
ocenzurować (np. książkę, film) = censor
zmontować (np. film, program) = edit
naciskać przycisk pauzy (film, płytę, itd.) = pause
rzeczownik
przymiotnik
świetny (np. nowy film) = hot , także: hawt AmE dialekt
straszny (np. film, książka) = scary , także: scarey BrE
kapitalny (np. film, sztuka) = brilliant
filmowy = cinematic +1 znaczenie
wzruszający (np. film, książka) = touching
komiczny (np. film, historia) = hilarious
nieprzyzwoity (np. film, żart) = obscene
obrzydliwy (np. żart, film) = distasteful
nastrojowy (np. film, muzyka) = moody
phrasal verb
obejrzeć coś (np. film, sztukę) = take in something

"film" — Słownik kolokacji angielskich

motion picture kolokacja
 1. motion rzeczownik + picture rzeczownik = film
  Bardzo silna kolokacja

  He had not made a major motion picture for 45 years.

"film" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "film" po angielsku

obrazek do "film" po polsku Reclining Seats Change Movie Tickets Supply and Demand
rzeczownik
Liczba mnoga: films
Liczba mnoga: movies
 1. film [policzalny]
  The film was so boring, I fell asleep watching it. (Film był tak nudny, że zasnąłem w trakcie jego oglądania.)
  What time does the film start? (O której godzinie zaczyna się film?)
  A new action movie is coming out in cinemas. (Do kin wchodzi nowy film akcji.)
  They have announced that their next motion picture will come out in September. (Oni ogłosili, że ich następny film pojawi się we wrześniu.)
  link synonim: cine
  zobacz także: picture
przymiotnik
 1. kinowy (np. projektor)
  The film projector is broken. (Projektor kinowy jest zepsuty.)
  Film tickets for this film are sold out. (Bilety kinowe na ten film są wyprzedane.)

film *****

obrazek do "film" po polsku
rzeczownik
 1. film, klisza [policzalny lub niepoliczalny]
  Film has an incredible ability to record detail in a very stable form. (Film fotograficzny ma niewiarygodną zdolność do utrwalania szczegółów w stabilnej formie.)
  He removed the film from his old camera. (On wyjął kliszę ze swojego starego aparatu.)
 2. błona, warstwa, powłoka [tylko liczba pojedyncza]
  Take off the first film. (Ściągnij pierwszą warstwę.)
  The first film is shabby. (Pierwsza powłoka jest wytarta.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. filmować, kręcić [przechodni/nieprzechodni]
  They filmed this season of the series in Italy. (Oni filmowali ten sezon serialu we Włoszech.)
  I was filming my son while he was reading a fairy tale. (Filmowałem mojego synka, kiedy czytał baśń.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "film"

rzeczownik
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo