Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"hawt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hawt" po angielsku

hot , **** , także: hawt American English dialekt

obrazek do "hot" po polsku the category Fire hot-pepper-Shutterstock-Macrovector-1 | beyond21.org obrazek do "hot" po polsku
przymiotnik
Stopniowanie: stopień wyższy  hotter, stopień najwyższy  the hottest
 1. gorący
  Be careful - the pot is still hot. (Bądź ostrożny - garnek jest ciągle gorący.)
  You look hot, have you been running? (Wyglądasz na zgrzanego, biegłeś?)
  The weather was hot, so we went to the beach. (Pogoda była upalna, więc poszliśmy na plażę.)
  przeciwieństwo: cold
  zobacz także: fiery
 2. pikantny (mocno przyprawiony)
  This soup is very hot, could you give me something to drink? (Ta zupa jest bardzo pikantna, czy możesz dać mi coś do picia?)
  Don't add chilli if you don't want the sauce to be hot. (Nie dodawaj chilli, jeśli nie chcesz, żeby sos był pikantny.)
  link synonim: spicy
 3. kontrowersyjny, gorący (np. temat) potocznie
  That's a very hot topic, you should write an article about it. (To bardzo kontrowersyjny temat, powinieneś napisać o tym artykuł.)
  We won't discuss these hot topics. (Nie będziemy dyskutowali kontrowersyjnych tematów.)
  zobacz także: heated, burning, biting
 4. wyśmienity, świetny (np. nowy film) potocznie
  The new Tarantino movie is hot! (Nowy film Tarantino jest wyśmienity!)
  "How was the film?" "It was hot!" ("Jak ci się podobał film?" "Był świetny!")
 5. seksowny, gorący (atrakcyjny seksualnie) potocznie
  That chick is hot! (Ta laska jest seksowna!)
  My teacher is hot, but she's 10 years older than me. (Moja nauczycielka jest seksowna, ale jest 10 lat ode mnie starsza.)
  zobacz także: passionate, intense
 6. niebezpieczny
  This trail is hot, are you sure you want to take it? (Ten szlak jest niebezpieczny, jesteś pewny, że chcesz nim iść?)
  It will be a hot journey, are you ready? (To będzie niebezpieczna podróż, jesteś gotowy?)
 7. gorący, ożywiony (np. o dyskusji)
  The discussion was very hot. (Dyskusja była bardzo ożywiona.)
  We engaged in a hot conversation. (Zajęliśmy się ożywioną rozmową.)
 8. kradziony, skradziony potocznie
  His car was hot, so he was afraid of driving it. (Jego auto było kradzione, więc bał się nim jeździć.)
  Are these the hot bicycles? (Czy to są te skradzione rowery?)
 9. pasjonujący (np. muzyka) potocznie
  This band's music is hot, I can't stop listening to them. (Muzyka tego zespołu jest pasjonująca, nie mogę przestać ich słuchać.)
  This scientific article is hot. (Ten naukowy artykuł jest pasjonujący.)
przysłówek
Stopniowanie: stopień wyższy  hotter, stopień najwyższy  the hottest
 1. gorąco (np. "tutaj jest za gorąco")
  Is it hot outside? (Czy na zewnątrz jest gorąco?)
  It's too hot in here. (Tutaj jest za gorąco.)
  I'm hot. (Jest mi gorąco.)

powered by  eTutor logo