"satellite picture" — Słownik kolokacji angielskich

satellite picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz satelitarny
  1. satellite rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Today's satellite pictures show just why it's felt so cold.