"Paramount Picture" — Słownik kolokacji angielskich

Paramount Picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nadrzędny Obraz
  1. Paramount rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje: