"Columbia Picture" — Słownik kolokacji angielskich

Columbia Picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Columbia Obraz
  1. Columbia rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Columbia Pictures closed the studio in 1946 and started looking for a new cartoon production company.