"obraz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obraz" po polsku — Słownik angielsko-polski

obraz

rzeczownik
 1. painting ****
  • obraz, malowidło [COUNTABLE]
   This is an oil painting. (To jest obraz olejny.)
   The girl in the painting is the artist's own daughter. (Dziewczyna na obrazie jest córką samego artysty.)
 2. image *****
  • wizerunek, obraz, wyobrażenie [COUNTABLE]
   The company wants to improve its image. (Firma chce poprawić swój wizerunek.)
   What you need is to work on your image. (Musisz popracować nad swoim wizerunkiem.)
   link synonim: picture
 3. picture ***** , pict. (skrót)
  • obrazek, obraz, rysunek [COUNTABLE]
   She drew a picture of her dog. (Ona narysowała obrazek swojego psa.)
   The child coloured in the picture of a house. (Dziecko pokolorowało rysunek domu.)
  • film, obraz [COUNTABLE]
   This picture is from 1919. (Ten film jest 1919 roku.)
   His new picture is extravagant. I don't get it. (Jego nowy film jest dziwaczny. Nie rozumiem go.)
   zobacz także: film
  • obraz (na ekranie monitora lub telewizora) [COUNTABLE]
   The picture is really blurry, what's happened? (Obraz jest bardzo zamazany, co się stało?)
   The picture froze for 5 minutes. (Obraz zaciął się na 5 minut.)
  • wyobrażenie, obraz (w czyimś umyśle) [COUNTABLE]
   I see the picture of a sandy beach in my mind. (W moim umyśle widzę obraz piaszczystej plaży.)
   My picture turned out to be wide of the truth. (Moje wyobrażenie okazało się być dalekie od prawdy.)
   link synonim: image
 4. portrayal *
  • obraz, przedstawienie, ukazanie (np. postaci)
   The portrayal of the main character in this book doesn't correspond with the rest of the series. (Przedstawienie głównego bohatera w tej książce nie zgadza się z resztą serii.)
 5. depiction *
 6. grisaille
 7. disk image
rzeczownik
 1. abuse ***
 2. injury ***
 3. insult *
  • zniewaga, obelga, obraza [COUNTABLE]
   This is a deliberate insult against me and my people! (To umyślna obelga skierowana do mnie i moich ludzi!)
   I didn't mean to say this as an insult. (Nie chciałem tego powiedzieć jako zniewagi.)
 4. offence British English , offense American English **   [UNCOUNTABLE]
 5. outrage *
 6. affront
 7. slight **
  • uraza, obraza
   This situation was a slight to his honor. (Ta sytuacja była obrazą jego honoru.)
   This joke was a slight to him. (Ten żart był dla niego obrazą.)
 8. umbrage
 9. diss , także: dis
 10. abusage

Powiązane zwroty — "obraz"

czasownik
nakładać (jeden obraz na drugi) = superimpose
wyobrażać = picture , pict. (skrót) +1 znaczenie
odbijać (np. światło, obraz) = glass
rozpoznawać (np. dźwięk, obraz) = distinguish
obrażać = insult +8 znaczeń
obrazić = slight +2 znaczenia
obrazować = image +3 znaczenia
wypaczać (np. obraz rzeczywistości) = skew
odświeżać (np. obraz na ekranie komputera) = refresh
oprawiać (np. obraz) = mount
przymiotnik
ostry (obraz) = sharp
oryginalny (np. obraz, dokument, którego autentyczność jest potwierdzona) = authentic
ohydny (np. obraz) = atrocious
obraźliwy = offensive +5 znaczeń
nieostry (np. obraz) = indistinct
realistyczny (np. obraz) = realist
obrazowy = vivid +2 znaczenia
surrealistyczny (np. obraz) = surrealist
fragmentaryczny (obraz czegoś) = sketchy
wyobrażalny = conceivable +1 znaczenie
rozmazany (obraz, zdjęcie) = blurred
phrasal verb
rzeczownik
skan (zeskanowany obraz lub tekst) = scan
wyobraźnia = imagination +1 znaczenie
wyobrażenie = idea +3 znaczenia
rejestrator (urządzenie rejestrujące dźwięk lub obraz) = recorder
płótno (obraz) = canvas
akt (obraz, zdjęcie lub rzeźba przedstawiająca nagą postać) = nude
wcielenie (obraz przedstawiający osobę na ekranie komputera w trakcie np. rozmów na czacie, czy grach internetowych) = avatar
rysunek (obraz czegoś) = delineation
litografia (obraz wykonany techniką litograficzną) = lithograph , także: litho
przeobrażenie = metamorphosis +1 znaczenie
tryptyk (obraz lub ołtarz składający się z trzech części) = triptych , także: triptyca
awatar (obraz wyświetlany obok nazwy użytkownika) = avatar
przysłówek

"obraz" — Słownik kolokacji angielskich

disk image kolokacja
 1. disk rzeczownik + image rzeczownik = obraz (w informatyce)
  Zwykła kolokacja

  Creating a disk image is achieved with a suitable program.

  Podobne kolokacje: