KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"obraz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obraz" po polsku

obraz

obrazek do "painting" po polsku obrazek do "picture" po polsku
rzeczownik
 1. painting ****
  • obraz, malowidło [policzalny]
   This is an oil painting. (To jest obraz olejny.)
   The girl in the painting is the artist's own daughter. (Dziewczyna na obrazie jest córką samego artysty.)
 2. image *****
  • wizerunek, obraz, wyobrażenie [policzalny]
   The company wants to improve its image. (Firma chce poprawić swój wizerunek.)
   What you need is to work on your image. (Musisz popracować nad swoim wizerunkiem.)
   link synonim: picture
 3. picture ***** , pict. (skrót) , pic potocznie
  • obrazek, obraz, rysunek [policzalny]
   She drew a picture of her dog. (Ona narysowała obrazek swojego psa.)
   The child coloured in the picture of a house. (Dziecko pokolorowało rysunek domu.)
  • film, obraz [policzalny]
   This picture is from 1919. (Ten film jest 1919 roku.)
   His new picture is extravagant. I don't get it. (Jego nowy film jest dziwaczny. Nie rozumiem go.)
   zobacz także: film
  • obraz (na ekranie monitora lub telewizora) [policzalny]
   The picture is really blurry, what's happened? (Obraz jest bardzo zamazany, co się stało?)
   The picture froze for 5 minutes. (Obraz zaciął się na 5 minut.)
  • wyobrażenie, obraz (w czyimś umyśle) [policzalny]
   I see the picture of a sandy beach in my mind. (W moim umyśle widzę obraz piaszczystej plaży.)
   My picture turned out to be wide of the truth. (Moje wyobrażenie okazało się być dalekie od prawdy.)
   link synonim: image
 4. portrayal *
  • obraz, przedstawienie, ukazanie (np. postaci)
   The portrayal of the main character in this book doesn't correspond with the rest of the series. (Przedstawienie głównego bohatera w tej książce nie zgadza się z resztą serii.)
 5. depiction *
 6. grisaille
 7. disk image
obrazek do "abuse" po polsku
rzeczownik
 1. abuse ***
 2. injury ***
 3. insult *
  • zniewaga, obelga, obraza [policzalny]
   This is a deliberate insult against me and my people! (To umyślna obelga skierowana do mnie i moich ludzi!)
   I didn't mean to say this as an insult. (Nie chciałem tego powiedzieć jako zniewagi.)
 4. offence BrE , offense AmE **
 5. outrage *
 6. affront
 7. slight **
  • uraza, obraza
   This situation was a slight to his honor. (Ta sytuacja była obrazą jego honoru.)
   This joke was a slight to him. (Ten żart był dla niego obrazą.)
 8. umbrage
 9. diss , także: dis
 10. abusage

Powiązane zwroty — "obraz"

rzeczownik
raz = time +1 znaczenie
wyobraźnia = imagination +1 znaczenie
wyobrażenie = idea +4 znaczenia
płótno (obraz) = canvas
skan (zeskanowany obraz lub tekst) = scan
akt (obraz, zdjęcie lub rzeźba przedstawiająca nagą postać) = nude
rejestrator (urządzenie rejestrujące dźwięk lub obraz) = recorder
rysunek (obraz czegoś) = delineation
wcielenie (obraz przedstawiający osobę na ekranie komputera w trakcie np. rozmów na czacie, czy grach internetowych) = avatar
litografia (obraz wykonany techniką litograficzną) = lithograph , także: litho
tryptyk (obraz lub ołtarz składający się z trzech części) = triptych , także: triptyca
awatar (obraz wyświetlany obok nazwy użytkownika) = avatar
przysłówek
przymiotnik
ostry (obraz) = sharp
obraźliwy = offensive +6 znaczeń
oryginalny (np. obraz, dokument, którego autentyczność jest potwierdzona) = authentic
ohydny (np. obraz) = atrocious
obrazowy = vivid +2 znaczenia
nieostry (np. obraz) = indistinct
realistyczny (np. obraz) = realist
fragmentaryczny (obraz czegoś) = sketchy
rozmazany (obraz, zdjęcie) = blurred
surrealistyczny (np. obraz) = surrealist
czasownik
wyobrażać = picture , pict. (skrót) , pic potocznie +2 znaczenia
nakładać (jeden obraz na drugi) = superimpose
obrażać = insult +9 znaczeń
odbijać (np. światło, obraz) = glass
obrazić = slight +2 znaczenia
obrazować = image +3 znaczenia
rozpoznawać (np. dźwięk, obraz) = distinguish
przybliżać (obraz na telefonie, używając dwóch palców) = pinch
wypaczać (np. obraz rzeczywistości) = skew
odświeżać (np. obraz na ekranie komputera) = refresh
oprawiać (np. obraz) = mount
phrasal verb
przywoływać (np. obraz, wspomnienie) = conjure up
rozjaśniać (np. dźwięk, obraz) = fade in

"obraz" — Słownik kolokacji angielskich

disk image kolokacja
 1. disk rzeczownik + image rzeczownik = obraz (w informatyce)
  Zwykła kolokacja

  Creating a disk image is achieved with a suitable program.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo