"obraz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obraz" po polsku — Słownik angielsko-polski

obraz

obrazek do "painting" po polsku obrazek do "picture" po polsku
rzeczownik
 1. painting ****
  • obraz, malowidło [COUNTABLE]
   This is an oil painting. (To jest obraz olejny.)
   The girl in the painting is the artist's own daughter. (Dziewczyna na obrazie jest córką samego artysty.)
 2. image *****
  • wizerunek, obraz, wyobrażenie [COUNTABLE]
   The company wants to improve its image. (Firma chce poprawić swój wizerunek.)
   What you need is to work on your image. (Musisz popracować nad swoim wizerunkiem.)
   link synonim: picture
 3. picture ***** , pict. (skrót)
  • obrazek, obraz, rysunek [COUNTABLE]
   She drew a picture of her dog. (Ona narysowała obrazek swojego psa.)
   The child coloured in the picture of a house. (Dziecko pokolorowało rysunek domu.)
  • film, obraz [COUNTABLE]
   This picture is from 1919. (Ten film jest 1919 roku.)
   His new picture is extravagant. I don't get it. (Jego nowy film jest dziwaczny. Nie rozumiem go.)
  • obraz (na ekranie monitora lub telewizora) [COUNTABLE]
   The picture is really blurry, what's happened? (Obraz jest bardzo zamazany, co się stało?)
   The picture froze for 5 minutes. (Obraz zaciął się na 5 minut.)
  • wyobrażenie, obraz (w czyimś umyśle) [COUNTABLE]
   I see the picture of a sandy beach in my mind. (W moim umyśle widzę obraz piaszczystej plaży.)
   My picture turned out to be wide of the truth. (Moje wyobrażenie okazało się być dalekie od prawdy.)
   link synonim: image
 4. portrayal *
  • obraz, przedstawienie, ukazanie (np. postaci)
   The portrayal of the main character in this book doesn't correspond with the rest of the series. (Przedstawienie głównego bohatera w tej książce nie zgadza się z resztą serii.)
 5. depiction *
  • przedstawienie, zobrazowanie, obraz formal
   It's a classic depiction of good versus evil. (To klasyczne przedstawienie walki dobra ze złem.)
 6. grisaille
 7. disk image
obrazek do "abuse" po polsku
rzeczownik
 1. abuse ***
  • zniewaga, obraza [UNCOUNTABLE]
   He threw abuses at the bar staff. (On obrzucił personel baru zniewagami.)
   She endured his verbal abuse in silence. (Ona zniosła jego słowną zniewagę w ciszy.)
 2. injury ***
 3. offence British English , offense American English **   [UNCOUNTABLE]
 4. outrage *
 5. affront
 6. slight **
  • uraza, obraza
   This situation was a slight to his honor. (Ta sytuacja była obrazą jego honoru.)
   This joke was a slight to him. (Ten żart był dla niego obrazą.)
 7. umbrage
 8. diss , także: dis
 9. abusage

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "obraz"

przymiotnik
ostry (obraz) = sharp
obraźliwy = offensive +5 znaczeń
ohydny (np. obraz) = atrocious
obrazowy = vivid +2 znaczenia
nieostry (np. obraz) = indistinct
realistyczny (np. obraz) = realist
oryginalny (np. obraz, dokument, którego autentyczność jest potwierdzona) = authentic
niewyobrażalny = unimaginable +2 znaczenia
fragmentaryczny (obraz czegoś) = sketchy
surrealistyczny (np. obraz) = surrealist
rozmazany (obraz, zdjęcie) = blurred
czasownik
wyobrażać = picture , pict. (skrót) +1 znaczenie
odbijać (np. światło, obraz) = glass
nakładać (jeden obraz na drugi) = superimpose
obrazić = slight +3 znaczenia
obrazować = chart +1 znaczenie
obrażać = injure +6 znaczeń
rozpoznawać (np. dźwięk, obraz) = distinguish
wypaczać (np. obraz rzeczywistości) = skew
odświeżać (np. obraz na ekranie komputera) = refresh
oprawiać (np. obraz) = mount
rzeczownik
krajobraz = landscape , także: landskip old use +4 znaczenia
wyobrażenie = idea +4 znaczenia
wyobraźnia = imagination +1 znaczenie
płótno (obraz) = canvas
akt (obraz, zdjęcie lub rzeźba przedstawiająca nagą postać) = nude
skan (zeskanowany obraz lub tekst) = scan
rysunek (obraz czegoś) = delineation
rejestrator (urządzenie rejestrujące dźwięk lub obraz) = recorder
wcielenie (obraz przedstawiający osobę na ekranie komputera w trakcie np. rozmów na czacie, czy grach internetowych) = avatar
litografia (obraz wykonany techniką litograficzną) = lithograph , także: litho
obraz wykonany akwarelą = watercolour British English , watercolor American English
phrasal verb
idiom
inne
przysłówek

"obraz" — Słownik kolokacji angielskich

disk image kolokacja
 1. disk rzeczownik + image rzeczownik = obraz (w informatyce)
  Zwykła kolokacja

  Creating a disk image is achieved with a suitable program.

  Podobne kolokacje: