PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"realistyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "realistyczny" po polsku

realistyczny

przymiotnik
 1. realistic **  
  This portrait doesn't look realistic. (Ten portret nie wygląda realistycznie.)
  Try to be more realistic. (Spróbuj być bardziej realistyczny.)
  Realistic goals are easier to reach. (Realistyczne cele są łatwiejsze do osiągnięcia.)
 2. reasonable **
  • rozsądny, realistyczny, osiągalny
   The pay was reasonable, so I decided to take the job. (Wynagrodzenie było rozsądne, więc zdecydowałem się przyjąć pracę.)
   link synonim: sensible
 3. gritty
 4. lifelike
 5. realist
  • realistyczny (np. obraz)
 6. hard-headed  
 7. true to life , true-to-life  
  The readers say that her stories are true-to-life. (Czytelnicy mówią, że jej opowiadania są realistyczne.)
rzeczownik
 1. lifelikeness

Powiązane zwroty — "realistyczny"

przymiotnik
czasownik
rzeczownik
realizacja = production +7 znaczeń
realizator = producer +1 znaczenie
realizm = realism +1 znaczenie
realność = practicality +1 znaczenie
realia = factual data +1 znaczenie
phrasal verb
idiom
przysłówek

powered by  eTutor logo