BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"realistyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "realistyczny" po polsku

realistyczny

przymiotnik
 1. realistic **  
  This portrait doesn't look realistic. (Ten portret nie wygląda realistycznie.)
  Try to be more realistic. (Spróbuj być bardziej realistyczny.)
  Realistic goals are easier to reach. (Realistyczne cele są łatwiejsze do osiągnięcia.)
 2. reasonable **
  • rozsądny, realistyczny, osiągalny
   The pay was reasonable, so I decided to take the job. (Wynagrodzenie było rozsądne, więc zdecydowałem się przyjąć pracę.)
   link synonim: sensible
 3. gritty
 4. realist
  • realistyczny (np. obraz)
 5. hard-headed  
 6. true to life , true-to-life  
rzeczownik
 1. lifelikeness

powered by  eTutor logo