KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"wyobrażenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyobrażenie" po polsku

wyobrażenie

rzeczownik
 1. image *****
  • wizerunek, obraz, wyobrażenie [policzalny]
   The company wants to improve its image. (Firma chce poprawić swój wizerunek.)
   What you need is to work on your image. (Musisz popracować nad swoim wizerunkiem.)
   link synonim: picture
 2. idea *****
  • pojęcie, wyobrażenie [policzalny lub niepoliczalny]
   Do you have any idea about ballet? (Masz jakiekolwiek pojęcie o balecie?)
   I don't understand your idea of marriage. (Nie rozumiem twojego wyobrażenia małżeństwa.)
   I don't have the idea of the size of the universe. (Nie mam wyobrażenia wielkości wszechświata.)
 3. perception ***
  • wyobrażenie, spostrzeżenie [policzalny lub niepoliczalny]
   His perception of the world is very peculiar. (Jego wyobrażenie świata jest bardzo specyficzne.)
   The parents wouldn't share their perceptions about their children's behaviour. (Rodzice nie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zachowania ich dzieci.)
 4. notion ***
  • pojęcie, wiedza, wyobrażenie (na jakiś temat)
   The professor explained the notion of globalization. (Profesor wytłumaczył pojęcie globalizacji.)
   His notion on the topic of inflation is false. (Jego wyobrażenia na temat inflacji są błędne.)
 5. imagination **
  • wyobrażenie, urojenie
   Monsters don't exist, they are just in your imagination. (Potwory nie istnieją, są tylko w twoim wyobrażeniu.)
   Nobody is here, this is just your imagination. (Nikogo tu nie ma, to tylko twoje urojenie.)
 6. picture ***** , pict. (skrót) , pic potocznie
  • wyobrażenie, obraz (w czyimś umyśle) [policzalny]
   I see the picture of a sandy beach in my mind. (W moim umyśle widzę obraz piaszczystej plaży.)
   My picture turned out to be wide of the truth. (Moje wyobrażenie okazało się być dalekie od prawdy.)
   link synonim: image
 7. projection **
 8. mental image
 9. conceiting   przestarzale
czasownik
 1. picture ***** , pict. (skrót) , pic potocznie
  • wyobrażać (sobie) [przechodni]
   Can you picture yourself in ten years? (Wyobrażasz sobie siebie za dziesięć lat?)
   I pictured her in a long blue dress with feathers. (Wyobraziłem ją sobie w długiej niebieskiej sukni z piórami.)
 2. vision ****   [przechodni]
 3. fancy **
  • wyobrażać, wymyślić [przechodni]
   I can't fancy any logical arguments. (Nie mogę wymyślić żadnych logicznych argumentów.)
   It can't be true - she fancied that story! (To nie może być prawda - wymyśliła tę historię!)
obrazek do "picture something" po polsku
czasownik
 1. picture something *****  
  to imagine something, to visualise something in your mind
  I can just picture them lying on the beach. (Mogę sobie ich wyobrazić leżących na plaży.)
  Picture our own house. (Wyobraź sobie nasz własny dom.)
czasownik
 1. imagine ****   [przechodni]
  I can't imagine myself cycling to school every day. (Nie mogę sobie wyobrazić siebie jeżdżącego codziennie do szkoły na rowerze.)
  I must have imagined all this. (Musiało mi się to wszystko wydawać.)
  Imagine living on a tropical island. (Wyobraź sobie, że mieszkasz na tropikalnej wyspie.)
 2. think *****
 3. dream ****
 4. conceive **
 5. project *****   [przechodni]
  Greece is very beautiful, but I projected more. (Grecja jest bardzo piękna, ale wyobrażałem sobie więcej.)
  I don't know what you were projecting. (Nie wiem, co sobie wyobrażałeś.)
 6. visualize , visualise BrE
 7. envisage , envision **   [przechodni]
 8. see *****
  • wyobrażać sobie (w przyszłości) [przechodni]
   Where do you see yourself in the future? (Gdzie wyobrażasz sobie siebie w przyszłości?)
   Sometimes I see myself as a famous actor. (Czasem wyobrażam sobie siebie jako sławnego aktora.)
 9. fancify
 10. ideate   oficjalnie
 11. ween

"wyobrażenie" — Słownik kolokacji angielskich

mental image kolokacja
 1. mental przymiotnik + image rzeczownik = wyobrażenie, obraz wyobraźni
  Bardzo silna kolokacja

  I've never had such a clear mental image of him.

powered by  eTutor logo