"myśleć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "myśleć" po polsku — Słownik angielsko-polski

myśleć

czasownik
 1. think *****
  • myśleć, sądzić, uważać [TRANSITIVE]
   What do you think about it? (Co o tym sądzisz?)
   I think it's very helpful. (Uważam, że to jest bardzo pomocne.)
   I think we should wait some more. (Uważam, że powinniśmy jeszcze trochę poczekać.)
   I think they won't come. (Myślę, że oni nie przyjdą.)
   link synonimy: believe, reckon
  • myśleć, zastanawiać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I need a moment to think. (Potrzebuję chwili żeby pomyśleć.)
   I was thinking about my future the other day. (Któregoś dnia myślałem o mojej przyszłości.)
   What do you think when you hear this song? (O czym myślisz, kiedy słyszysz tę piosenkę?)
  • myśleć, przypuszczać, wyobrażać sobie (jakąś sytuację) [INTRANSITIVE]
   I never thought I'd be in this situation. (Nigdy nie przypuszczałem, że będę w tej sytuacji.)
 2. imagine ****   [TRANSITIVE]
  I imagine this is not a good idea. (Myślę, że to nie jest dobry pomysł.)
  What do you imagine of my project? (Co myślisz o moim projekcie?)
 3. set *****
  • rozważać, myśleć [TRANSITIVE]
   I set a lot. (Dużo rozmyślam.)
   She set his proposal. (Ona rozważała jego oświadczyny.)
 4. expect ***** , także: spect spoken
  • myśleć, sądzić (o czymś) [TRANSITIVE]
   I expected you to be taller. (Sądziłem, że będziesz wyższy.)
 5. reckon *
 6. esteem
 7. work , *****
  • działać, myśleć (o umyśle, mózgu) [INTRANSITIVE]
   He is so stupid, does his brain work? (On jest taki głupi, czy jego mózg działa?)
   My brain doesn't work without a coffee. (Mój mózg nie pracuje bez kawy.)
 8. trow   old use

Powiązane zwroty — "myśleć"

przysłówek
praktycznie (np, myśleć, planować) = realistically
jasno (myśleć) = clearly
rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
idiom
inne