myśleć, sądzić, uważać

think

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

What do you think about it? = Co o tym sądzisz?