"myślenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "myślenie" po polsku

myślenie

obrazek do "thinking" po polsku
rzeczownik
 1. thinking ***   [niepoliczalny]
  I don't follow your way of thinking. (Nie podążam za twoim tokiem myślenia.)
  Such thinking is insane! (Takie myślenie jest szalone!)
  Her thinking is similar to mine. (Jej myślenie jest podobne do mojego.)
 2. thought , ****
  • myślenie, zamyślenie [niepoliczalny]
   She woke up from thought. (Obudziła się z zamyślenia.)
   I found him in thought. (Zastałem go w zamyśleniu.)
 3. reckoning
 4. imagining  
 5. cerebration
 6. esteeming
 7. weening
 8. trowing   dawne użycie
obrazek do "think" po polsku
czasownik
 1. think *****
 2. imagine ****   [przechodni]
  I imagine this is not a good idea. (Myślę, że to nie jest dobry pomysł.)
  What do you imagine of my project? (Co myślisz o moim projekcie?)
 3. set *****
 4. expect ***** , także: spect język mówiony
 5. reckon *
  • myśleć, sądzić, przypuszczać potocznie [przechodni]
   I reckon she'll come. (Sądzę, że ona przyjdzie.)
   Do you reckon we'll leave tomorrow? (Myślisz, że wyjedziemy jutro?)
   This house is huge. I reckon it must have cost a fortune. (Ten dom jest ogromny. Przypuszczam, że musiał kosztować majątek.)
   link synonim: think
 6. esteem
 7. work , *****
  • działać, myśleć (o umyśle, mózgu) [nieprzechodni]
   He is so stupid, does his brain work? (On jest taki głupi, czy jego mózg działa?)
   My brain doesn't work without a coffee. (Mój mózg nie pracuje bez kawy.)
 8. trow   dawne użycie
 1. say something to yourself

Powiązane zwroty — "myślenie"

rzeczownik
phrasal verb
inne
czasownik
sądzić (myśleć, wierzyć) = understand
wymyślić = devise +2 znaczenia
wymyślać = create +4 znaczenia
rozmyślać = debate +6 znaczeń
przysłówek
jasno (myśleć) = clearly
inne
idiom
niestandardowy (np. myślenie, pomysł, rozwiązanie) = out of the box , także: out-of-the-box , outside the box

powered by  eTutor logo