"wymyślać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymyślać" po polsku

wymyślać

czasownik
 1. create *****
  • wymyślać, zaprojektować, wykreować (np. nowe danie, sukienkę) [przechodni]
   I want you to create a new dish for my restaurant. (Chcę, żebyś wymyślił nowe danie do mojej restauracji.)
   My brother created a beautiful dress for me! (Mój brat zaprojektował dla mnie piękną sukienkę!)
 2. manufacture **
 3. originate *
 4. mint *
  • ukuć, wymyślać (wyrażenie)
   She minted this term herself. (Ona sama ukuła to wyrażenie.)
 5. fabricate
  • wymyślać (kłamstwa)
 6. concoct
 7. vamp
 8. excogitate
phrasal verb
 1. think something up * , think up
 2. hit upon something
  • wpadać na coś, wymyślać coś
   I hit upon the name of our child. (Wymyśliłem imię dla naszego dziecka.)
   I hit upon how we get out of here. (Wpadłem na to, jak się stąd wydostaniemy.)
 3. trump something up
 4. thing of something  
czasownik
 1. devise **
  • opracować, wymyślić [przechodni]
   They have devised a cure for this illness. (Oni opracowali lekarstwo na tę chorobę.)
   It may be the most important piece of machinery ever devised. (To może być najważniejsza maszyna wymyślona kiedykolwiek.)
   The burglars devised a scheme for entering the bank at night. (Włamywacze obmyślili plan wejścia w nocy do banku.)
 2. coin **
  • ukuć, wymyślić (np. powiedzenie)
   Ladies and gentlemen, in the 1980s we coined the phrase 'democratic deficit'. (Panie i Panowie! W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku ukuliśmy frazę "deficyt demokracji".)
   Many English words were coined by Shakespeare. (Wiele angielskich słów zostało wymyślonych przez Szekspira.)
 3. fancy **
  • wyobrażać, wymyślić [przechodni]
   I can't fancy any logical arguments. (Nie mogę wymyślić żadnych logicznych argumentów.)
   It can't be true - she fancied that story! (To nie może być prawda - wymyśliła tę historię!)
phrasal verb
 1. make something up * , make up something ***
 2. figure something out
 3. dream something up , dream up
 4. come up with something
 5. dope out something
idiom
 1. pluck something out of the air

powered by  eTutor logo