"go over something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go over something" po angielsku

go over something **

phrasal verb
 1. przemyśleć coś
  I've gone over our discussion, and I think you are right. (Przemyślałem naszą dyskusję i uważam, że masz rację.)
  I have to go over your proposal. (Muszę przemyśleć twoją propozycję.)
 2. badać coś, analizować coś
  The doctors are going over my test results right now. (Lekarze analizują moje wyniki badań w tej chwili.)
 3. powtórzyć coś, ponownie wyjaśnić, ponownie sprawdzić
  Can you go over your plan? (Czy możesz powtórzyć swój plan?)
  I don't understand this issue, can you go over it? (Nie rozumiem tego zagadnienia, czy możesz je powtórzyć?)
 4. posprzątać coś
  Go over your room, it's messy. (Posprzątaj swój pokój, jest brudny.)
  I have to go over the house, we're having guests tonight. (Muszę posprzątać dom, będziemy dziś mieli gości.)
 5. przeglądać coś
  She was going over the newspaper a minute ago. (Ona przeglądała gazetę minutę temu.)
  Can you go over my application and correct the mistakes? (Możesz przejrzeć moje podanie i poprawić błędy?)
phrasal verb
 1. zostać przyjętym, zostać zaakceptowanym
  I've gone over to Yale. (Zostałem przyjęty do Yale.)
  You have been gone over to our closed club. (Zostałeś przyjęty do naszego elitarnego klubu.)
 2. przechodzić, przepływać (na drugą stronę czegoś)
  He's gone over the lake. (On przepłynął na drugą stronę jeziora.)
  Look, there's a bus stop! We should go over the street! (Patrz, tam jest przystanek autobusowy! Powinniśmy przejść przez ulicę!)
 3. zmieniać strony (przechodzić na stronę przeciwnika)
  She went over to Peter's side after he bought her a new phone. (Ona przeszła na stronę Petera po tym, jak kupił jej nowy telefon.)
 4. podsumowywać, powtarzać (np. do egzaminu)
  Let's go over the main points of this lecture. (Podsumujmy najważniejsze punkty tego wykładu.)
  I should go over all my notes one more time. (Powinienem jeszcze raz powtórzyć wszystkie moje notatki.)
 5. wyjść, wypaść, być odebranym
  Their plan is not going over well with everybody. (Ich plan nie jest przez wszystkich dobrze odbierany.)
  The show went over OK. (Widowisko zostało odebrane dobrze.)
phrasal verb
 1. przenieść się do czegoś (np. do innego miejsca w relacji telewizyjnej)
 2. przerzucić się na coś (np. na inny system komputerowy)
 3. zmienić coś (partię, religię)
  I don't like this politician - he very often goes over to different parties. (Nie lubię tego polityka - on bardzo często zmienia partie.)