TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"badać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "badać coś" po polsku

obrazek do "examine" po polsku examine | meaning of examine in Longman Dictionary of Contemporary ...
czasownik
 1. research , *****
 2. test *****
  • badać (np. krew) [przechodni]
   If you're not feeling well you should test your blood. (Jeśli nie czujesz się najlepiej, powinieneś zbadać sobie krew.)
   My doctor advised me to have my urine tested. (Mój lekarz zalecił mi zbadanie moczu.)
  • badać (np. wodę pod kątem czystości) [przechodni]
   We should test this water before we let people drink it. (Powinniśmy zbadać tę wodę, zanim pozwolimy ludziom ją pić.)
   I tested my blood but everything was fine. (Zbadałam krew, ale wszystko było w porządku.)
 3. study *****
  • analizować, badać [przechodni]
   We have to study the life of wild animals in Africa. (Musimy zbadać życie dzikich zwierząt w Afryce.)
   We studied a newly discovered type of birds. (Badaliśmy nowo odkryty rodzaj ptaków.)
 4. explore ***
  • badać, eksplorować [przechodni]
   We might want to explore this area. (Możemy chcieć zbadać ten obszar.)
   Have you ever explored one of those villages? (Czy kiedykolwiek badałeś jedną z tamtych wiosek?)
 5. analyse BrE , analyze AmE ***
  • analizować, robić analizę, badać [przechodni]
   You need to analyse the topic first. (Musisz najpierw przeanalizować temat.)
   They are still analysing the data. (Oni wciąż analizują dane.)
   Let's analyze the sales figures for the last two months. (Przeanalizujmy wyniki sprzedaży z ostatnich dwóch miesięcy.)
 6. examine ****
  • badać, przebadać (np. w szpitalu) [przechodni]
   You need to be thoroughly examined. (Musisz być gruntownie przebadana.)
   Please take off your shirt, I need to examine you. (Proszę zdjąć koszulę, muszę pana zbadać.)
 7. investigate ***
  • badać, dociekać [przechodni]
   I want to investigate this case. (Ja chcę zbadać tę sprawę.)
   The best detective is investigating this murder. (Najlepszy detektyw bada to morderstwo.)
   We need to properly investigate all traces. (Powinniśmy odpowiednio zbadać wszystkie poszlaki.)
   link synonim: inquire
 8. prospect ***
  • przeszukiwać (teren), badać (teren)
   After 10 years of prospecting he still had no major success. (Po dziesięciu latach poszukiwań nadal nie znalazł niczego znaczącego.)
   He spent the next two years prospecting for gold in California. (Następne dwa lata spędził na poszukiwaniu złota w Kalifornii.)
 9. probe **
 10. inspect *
 11. scope **
  • przyglądać się, badać potocznie
   You stay in the car, while I go scope things out. (Zostań w samochodzie, a ja się rozejrzę.)
   Did you scope well? (Czy dobrze się przyjrzałeś?)
 12. search ****
  • badać, przebadać [przechodni]
   I've been searched by my cardiologist. (Zostałem przebadany przez mojego kardiologa.)
   My doctor searched me. (Mój lekarz mnie przebadał.)
 13. delve
 14. assay
 15. reconnoitre BrE , reconnoiter AmE
 16. boult , także: bolt **
 17. indagate
phrasal verb
 1. check out **
idiom
 1. poke and prod

badać coś

phrasal verb
 1. go over something **
 2. follow something up , follow up something *
 3. see into something
  • badać coś, przyglądać się czemuś dokładnie
   I need to see into this case - I'll let you know what I've found. (Muszę przyjrzeć się dokładnie tej sprawie - dam ci znać, co znalazłem.)
 4. check something over
  • przebadać coś, badać coś (np. zdrowie, krew)
   After the second fainting, she decided to check her blood over. (Po drugim zemdleniu, postanowiła przebadać sobie krew.)
 5. enquire into something
  • badać coś (w celu odkrycia prawdy)
czasownik
 1. inquire AmE * , enquire BrE
 1. probe into something
phrasal verb
 1. look into something **

Powiązane zwroty — "badać coś"

rzeczownik
badanie = research +18 znaczeń
badacz = researcher +8 znaczeń
inne
przymiotnik
czasownik
węszyć (badać, dociekać) = nose
przysłówek
badawczo = narrowly +4 znaczenia
idiom