eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"przeszukiwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeszukiwać" po polsku

przeszukiwać

czasownik
 1. search ****
  • przeszukiwać, szukać [przechodni/nieprzechodni]
   I've searched everywhere and I still can't find it. (Szukałem wszędzie i ciągle nie mogę tego znaleźć.)
   I'm searching for my pen, it should be here. (Szukam mojego długopisu, powinien tu być.)
   They were all searching for the missing boy. (Oni wszyscy szukali zaginionego chłopca.)
  • przeszukiwać (np. policja) [przechodni]
   They searched us before they let us in the bar. (Oni nas przeszukali, zanim wpuścili nas do baru.)
   The police will search you if you act strange. (Policja cię przeszuka, jeśli będziesz się dziwnie zachowywał.)
   They searched my house but they didn't find anything. (Przeszukali mój dom, ale niczego nie znaleźli.)
 2. prospect ***
  • przeszukiwać (teren), badać (teren)
   After 10 years of prospecting he still had no major success. (Po dziesięciu latach poszukiwań nadal nie znalazł niczego znaczącego.)
   He spent the next two years prospecting for gold in California. (Następne dwa lata spędził na poszukiwaniu złota w Kalifornii.)
 3. scout **
  • szukać (kogoś), przeszukiwać (jakieś miejsce)
   We need to scout out exactly what the situation is. (Musimy doszukać się obecnego stanu sytuacji.)
   Scout this room. If you find anything suspicious, report it to me. (Przeszukajcie ten pokój. Jeżeli znajdziecie cokolwiek podejrzanego, zgłoście mi to.)
 4. scan **
  • przeglądać, przeszukiwać (uważnie, ale szybko, np. teren) [przechodni]
   The police scanned the house and never found anything. (Policja przeszukała dom i niczego nie znalazła.)
   Scan the garden, he must be here. (Przeszukajcie ogród, on musi tu być.)
   The cop scanned my pockets but he didn't find anything. (Policjant przeszukał mi kieszenie, ale nic nie znalazł.)
 5. probe **
 6. scour
  • przeszukiwać (np. dokument), przetrząsać (miejsce)
   She scoured the shops for a suitable dress. (Ona przeszukała sklepy za odpowiednią sukienką.)
 7. rake *
  • przetrząsać, przeszukiwać
   The thief raked the drawers. (Złodziej przetrząsnął szuflady.)
   I raked the house to find my glasses. (Przetrząsnąłem dom, żeby znaleźć swoje okulary.)
 8. excavate
 9. rummage
 10. browse
 11. ransack
phrasal verb
 1. pat down
 2. root about , root around , root through
phrasal verb
 1. look through something *  
  She looked through her bag and couldn't find her wallet. (Ona przeszukała swoją torebkę i nie mogła znaleźć swojego portfela.)
  You can look through my phone. (Możesz przeszukać mój telefon.)
 2. ferret through something
czasownik
 1. frisk somebody
 1. search somebody ****
czasownik
 1. gut **
 2. toss ***
  • urządzić obławę, przeszukać potocznie
   Toss the garden, he must be there. (Przeszukaj ogród, on musi tam być.)
   The police tossed the city but they didn't find the killer. (Policja urządziła obławę w mieście, ale nie znalazła zabójcy.)

"przeszukiwać" — Słownik kolokacji angielskich

pat down kolokacja
 1. pat czasownik + down particle = przeszukiwać (kogoś)
  Bardzo silna kolokacja

  It never occurred to him to pat me down for weapons.

  Podobne kolokacje:
root through kolokacja
 1. root czasownik + through przyimek = szukać, przeszukiwać (rzeczy)
  Silna kolokacja

  Enthusiastic as a child he rooted through one of the cases.

  Podobne kolokacje:
root around kolokacja
 1. root czasownik + around particle = szukać, przeszukiwać (rzeczy)
  Zwykła kolokacja

  When I returned to the car, my new friend was rooting around in her bag.

  Podobne kolokacje: