"rooted in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rooted in" po angielsku

"rooted in" — Słownik kolokacji angielskich

rooted in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ryć w
  1. root czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The problem with the wall is rooted in the site itself.

    Podobne kolokacje: