"rooted to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rooted to" po angielsku

obrazek do "root" po polsku Flashcard of a math symbol
rzeczownik
 1. korzeń (drzewa, rośliny) [policzalny]
  This tree has got really thin roots. (To drzewo ma naprawdę cienkie korzenie.)
  Roots transport water to a plant. (Korzenie transportują wodę do rośliny.)
 2. podstawa, przyczyna [policzalny]
  The root of this problem is the financial crisis. (Przyczyną tego problemu jest kryzys finansowy.)
  The king's death was the root of the war. (Śmierć króla była przyczyną wojny.)
 3. źródło [policzalny]
  The root of all evil. (Źródło wszelkiego zła.)
  Your selfishness is the root of our arguments. (Twoja samolubność jest źródłem naszych kłótni.)
 4. korzeń (np. zęba), cebulka (np. włosa) [policzalny]
  The root of a hair is the place where dandruff appears. (Korzeń włosa jest miejscem, gdzie pojawia się łupież.)
  The conditioner reaches the roots of your hair. (Ta odżywka dociera do cebulek włosów.)
 5. rdzeń (wyrazu)
  Morphology deals with finding word roots. (Morfologia zajmuje się odnajdywaniem rdzeni wyrazów.)
  Give the roots of the following words. (Podaj rdzenie poniższych słów.)
 6. pierwiastek (w matematyce) [policzalny]
  The fourth root of eighty-one is three. (Pierwiastek czwartego stopnia z osiemdziesięciu jeden to trzy.)
  When are we going to learn about roots? (Kiedy będziemy się uczyć pierwiastków?)
 7. grań spoiny (spawalnictwo)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zakorzeniać się (o roślinie) [nieprzechodni]
  This plant will root in summer. (Ta roślina zakorzeni się w lecie.)
 2. grzebać [nieprzechodni]
  She was rooting in her luggage to find her ticket. (Ona grzebała w bagażu, żeby odnaleźć bilet.)
  Why are you rooting in your suitcase? Did you lose something? (Czemu grzebiesz w walizce? Zgubiłaś coś?)
 3. ryć (w ziemi) [nieprzechodni]
  The gardener rooted in soil in search for weed. (Ogrodnik grzebał w ziemi w poszukiwaniu chwastów.)
 4. zakorzeniać się, zadomawiać się (np. styl)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. zakorzeniony, mocny, trwały
 2. wrośnięty

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"rooted to" — Słownik kolokacji angielskich

rooted to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ryć aby
 1. root czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  But my feet seemed to be rooted to the floor.

  Podobne kolokacje: