ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"mocny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mocny" po polsku

mocny

28. strong
przymiotnik
 1. strong , *****
  • silny, mocny
   He is as strong as a horse. (On jest silny jak koń.)
   She had strong and muscular arms, like an athlete. (Ona miała mocne i muskularne ramiona, jak atleta.)
   Don't cry like a child - you have to be strong. (Nie płacz jak dziecko - musisz być silna.)
   przeciwieństwa: weak, mild
   zobacz także: hardy, stout, thick
 2. powerful ****
  • potężny, silny, mocny
   It was something far more powerful. (To było coś dużo bardziej potężnego.)
   That car has a very powerful engine. (Ten samochód ma bardzo mocny silnik.)
 3. hard , *****
  • mocny (o uderzeniu)
 4. potent *
 5. sturdy , *
  • krzepki, mocny (o budowie ciała)
   Your horses are very sturdy. (Twoje konie są bardzo mocne.)
   Her boyfriend is quite sturdy. (Jej chłopak jest dość krzepki.)
 6. square , **** , sq. (skrót)
  • mocny, kwadratowy (np. szczęka)
   He has a square jaw. (On ma kwadratową szczękę.)
   He had square shoulders and big muscles. (On miał mocne ramiona i duże mięśnie.)
 7. firm , ****
  • mocny, silny (np. uścisk)
   He has a firm handshake. (On ma mocny uścisk dłoni.)
   I need a firm hug. (Potrzebuję silnego przytulenia.)
 8. hardy
 9. heady
 10. robust *
  • intensywny, mocny, bogaty (o smaku)
   Robust scrutiny is what we need right now. (Intensywna analiza jest tym, czego teraz potrzebujemy.)
 11. big *****
  • gorący, wielki, mocny (np. uścisk, całus)
   She gave him a big kiss. (Dała mu wielkiego buziaka.)
   W podanym znaczeniu "big" zawsze występuje przed rzeczownikiem.
 12. staunch , stanch American English
 13. thick ***
  • mocny, silny (np. akcent)
   His thick accent made it impossible to understand what he was saying. (Jego silny akcent uniemożliwiał rozumienie tego, co mówił.)
   He speaks with a thick Russian accent. (On mówi z silnym rosyjskim akcentem.)
   zobacz także: strong
 14. high-powered
 15. red-hot
 16. woody
 17. tenacious
  • mocny (chwyt, uścisk), trwały (o pamięci)
 18. good ***** , także: gude Scottish English dialect
  • mocny, zdrowy
   It's a good competition. (To jest zdrowa rywalizacja.)
   This company is not as good as before. (Ta firma nie jest aż tak mocna jak wcześniej.)
 19. rooted
 20. sound *****
  • głęboki, mocny (np. sen)
   Don't wake her up. She is sound asleep. (Nie budź jej. Śpi głęboko.)
   It's impossible to wake her from her sound sleep. (To jest niemożliwe, aby ją wybudzić z głębokiego snu.)
 21. hard , *****
  • mocny (o alkoholu) informal
   He likes to drink hard stuff. (On lubi pić mocny towar.)
   This drink is too hard for me - I'll get drunk. (Ten drink jest dla mnie za mocny - opiję się.)
 22. stout
 23. unyielding
 24. savage *
 25. hard-wearing
 26. robustious
idiom
 1. military grade

Powiązane zwroty — "mocny"

przymiotnik
ostry (bardzo mocny) = fierce
nieprzyjemny (zbyt mocny, zbyt głośny, zbyt jasny, itd.) = harsh
wszechmocny = omnipotent +1 znaczenie
przysłówek
szczególnie (np. wysoki, mocny) = especially , esp. (skrót)
mocno = heavily +20 znaczeń
rzeczownik
inne
idiom
czasownik
mocować = strap +6 znaczeń
mocować się = grapple +1 znaczenie

powered by  eTutor logo