TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"mocny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mocny" po polsku

mocny

obrazek do "strong" po polsku 28. strong
przymiotnik
 1. strong , *****
  • silny, mocny
   He is as strong as a horse. (On jest silny jak koń.)
   She had strong and muscular arms, like an athlete. (Ona miała mocne i muskularne ramiona, jak atleta.)
   Don't cry like a child - you have to be strong. (Nie płacz jak dziecko - musisz być silna.)
   przeciwieństwa: weak, mild
   zobacz także: hardy, stout, thick
 2. powerful ****
  • potężny, silny, mocny
   It was something far more powerful. (To było coś dużo bardziej potężnego.)
   That car has a very powerful engine. (Ten samochód ma bardzo mocny silnik.)
 3. hard , *****
  • mocny (o uderzeniu)
 4. potent *
 5. sturdy , *
  • krzepki, mocny (o budowie ciała)
   Your horses are very sturdy. (Twoje konie są bardzo mocne.)
   Her boyfriend is quite sturdy. (Jej chłopak jest dość krzepki.)
 6. square , **** , sq. (skrót)
  • mocny, kwadratowy (np. szczęka)
   He has a square jaw. (On ma kwadratową szczękę.)
   He had square shoulders and big muscles. (On miał mocne ramiona i duże mięśnie.)
 7. firm , ****
  • mocny, silny (np. uścisk)
   He has a firm handshake. (On ma mocny uścisk dłoni.)
   I need a firm hug. (Potrzebuję silnego przytulenia.)
 8. hardy
 9. heady
 10. robust *
  • intensywny, mocny, bogaty (o smaku)
   Robust scrutiny is what we need right now. (Intensywna analiza jest tym, czego teraz potrzebujemy.)
 11. big *****
  • gorący, wielki, mocny (np. uścisk, całus)
   She gave him a big kiss. (Dała mu wielkiego buziaka.)
   W podanym znaczeniu "big" zawsze występuje przed rzeczownikiem.
 12. staunch , stanch AmE
 13. thick ***
  • mocny, silny (np. akcent)
   His thick accent made it impossible to understand what he was saying. (Jego silny akcent uniemożliwiał rozumienie tego, co mówił.)
   He speaks with a thick Russian accent. (On mówi z silnym rosyjskim akcentem.)
   zobacz także: strong
 14. high-powered
 15. red-hot
 16. woody
 17. tenacious
  • mocny (chwyt, uścisk), trwały (o pamięci)
 18. good ***** , także: gude ScoE dialekt
  • mocny, zdrowy
   It's a good competition. (To jest zdrowa rywalizacja.)
   This company is not as good as before. (Ta firma nie jest aż tak mocna jak wcześniej.)
 19. rooted
 20. sound *****
  • głęboki, mocny (np. sen)
   It's impossible to wake her from her sound sleep. (To jest niemożliwe, aby ją wybudzić z głębokiego snu.)
   I wish I had a sound sleep. (Żałuję, że nie mam głębokiego snu.)
 21. hard , *****
  • mocny (o alkoholu) potocznie
   He likes to drink hard stuff. (On lubi pić mocny towar.)
   This drink is too hard for me - I'll get drunk. (Ten drink jest dla mnie za mocny - opiję się.)
 22. stout
 23. unyielding
 24. savage *
  • mocny, ostry, hardcorowy (o czymś wyjątkowo trudnym, ryzykownym)  AmE slang
   We can't sleep on the beach. This is too savage. (Nie możemy spać na plaży. To jest zbyt hardcorowe.)
 25. hard-wearing
 26. robustious
 27. sthenic dawne użycie
idiom
 1. military grade

Powiązane zwroty — "mocny"

przymiotnik
ostry (bardzo mocny) = fierce
nieprzyjemny (zbyt mocny, zbyt głośny, zbyt jasny, itd.) = harsh
przysłówek
szczególnie (np. wysoki, mocny) = especially , esp. (skrót)
mocno = heavily +22 znaczenia
rzeczownik
moc = force +13 znaczeń
szot (mocny drink, mocny alkohol w małym kieliszku) = short BrE potocznie , shot AmE potocznie
mocny punkt = selling point +2 znaczenia
sznaps (mocny napój alkoholowy) = schnapps , także: schnaps , także: shnaps
inne
idiom
czasownik
mocować = strap +6 znaczeń
mocować się = grapple +1 znaczenie