Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"moc" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "moc" po polsku

moc

rzeczownik
 1. force *****
  • siła, moc (np. uderzenia) [niepoliczalny]
   The car hit the tree with great force. (Samochód uderzył w drzewo z wielką siłą.)
   The force of his attack was unbelievable. (Siła jego ataku była nieprawdopodobna.)
   zobacz także: strength
  • moc, waga, siła (silny wpływ czegoś) [niepoliczalny]
   She was able to control herself by force of will. (Ona była w stanie kontrolować się siłą woli.)
   He then realized the force of her statement. (Wtedy on uświadomił sobie wagę jej oświadczenia.)
  • moc (autorytet czegoś, np. prawna) [niepoliczalny]
   This decision does not have the force of law yet. (Ta decyzja nie ma jeszcze mocy prawnej.)
  • potęga, siła, moc (rzecz lub osoba, która ma wpływy oraz władzę) [policzalny]
   Apparently, God's force is infinite. (Podobno potęga Boga jest nieskończona.)
   The force of nature is more powerful than a whole army of people. (Potęga natury jest potężniejsza niż cała armia ludzi.)
   Once again we must fight the forces of evil. (Po raz kolejny musimy walczyć z siłami zła.)
 2. power , *****
  • moc, siła (np. mediów), potęga [niepoliczalny]
   The power of the media is unimaginable. (Siła mediów jest niewyobrażalna.)
   You can't even imagine how big the power of love is. (Nawet nie potrafisz sobie wyobrazić jak wielka jest siła miłości.)
   przeciwieństwo: weakness
   zobacz także: energy
  • zdolność, umiejętność, moc [policzalny lub niepoliczalny]
   The surgeon did everything in his power to save the patient. (Chirurg zrobił wszystko, co w jego mocy, aby uratować pacjenta.)
   He believes that this stone has a magical power. (On wierzy, że ten kamień ma magiczną moc.)
   You have the power to change your life. (Masz moc, aby zmienić swoje życie.)
  • moc (w fizyce) termin techniczny [niepoliczalny]
   A car needs a lot of power to accelerate quickly. (Samochód potrzebuje dużo mocy, aby szybko przyspieszyć.)
   The power of my amplifier is forty watts. (Moc mojego wzmacniacza to czterdzieści watów.)
 3. authority , ****
  • władza, moc, zwierzchnictwo (siła wynikająca z zajmowanej pozycji) [niepoliczalny]
   This bill gives the president unlimited authority. (Ta ustawa daje prezydentowi nieograniczoną władzę.)
 4. muscle ***
  • siła fizyczna, moc [niepoliczalny]
   It takes big muscle to survive the triathlon. (Potrzeba wielkiej siły fizycznej by przetrwać triatlon.)
   She has lost muscle during the sickness. (Ona straciła podczas choroby siłę fizyczną.)
 5. might ***** , także: micht ScoE
  • moc, potęga, siła oficjalnie [niepoliczalny]
   She struggled with all her might to free herself. (Walczyła całą swoją siłą, aby się uwolnić.)
   He defeated the might of the army with only a few hundred people. (On pokonał potęgę armii zaledwie kilkaset ludźmi.)
   We shouted with all our might but nobody heard us. (Krzyczeliśmy z całej siły, ale nikt nas nie usłyszał.)
 6. proof **
  • moc (alkoholu) [niepoliczalny]
   What is the proof of this beer? (Jaka jest moc tego piwa?)
 7. virtue **
  • moc, siła
   He bragged about his virtue. (On chełpił się swoją siłą.)
 8. potency , także: potence
 9. solidity
 10. juice ***
  • siła, moc slang [niepoliczalny]
   The car needs juice to work, you need to buy some gas. (Samochód potrzebuje mocy, by działać, musisz kupić trochę benzyny.)
 11. sinew
 12. mana
 13. forcefulness
 14. mahoska
 15. hoska
idiom
 1. pocketful of something
  • masa, fura, moc czegoś
   I have a pocketful of apples in my garden - do you want some? (Mam masę jabłek w ogrodzie - chcesz trochę?)
czasownik
 1. can ***** , can *****
  • móc, umieć, potrafić (np. pomagać, grać na pianinie)
   I can help you if you want to. (Mogę ci pomóc, jeśli chcesz.)
   I can't play the piano. (Nie umiem grać na pianinie.)
   I'm sorry, but I can't give it to you right now. (Przepraszam, ale nie mogę ci teraz tego dać.)
   I could read when I was three years old! (Potrafiłam czytać jak miałam trzy lata!)
   Frank could eat a jar of Nutella in one go. (Frank potrafił zjeść słoik Nutelli za jednym razem.)
 2. might ***** , także: micht ScoE
  • móc, mógłby (wyrażenie przypuszczenia, że coś się wydarzy)
   He might travel alone, he's resourceful enough. (On mógłby podróżować sam, jest wystarczająco zaradny.)
   I might do it, but you have to help me. (Mógłbym to zrobić, ale musisz mi pomóc.)
   It might take a while but she would learn how to swim. (To mogłoby zająć chwilę, ale ona nauczyłaby się pływać.)
   zobacz także: may
 3. may *****
  • móc (używane do mówienia o tym, że coś jest możliwe)
   It may rain today. (Dzisiaj może padać.)
   She may have missed her flight. (Ona mogła spóźnić się na swój lot.)
   zobacz także: might
czasownik
 1. can't , cannot , , także: cain't AmE dialekt
  • nie móc (używane do wyrażenia przekonania, że coś nie może być prawdziwe)
   It can't be true. (To nie może być prawda.)
   It can't be Jane. She is in Spain. (To nie może być Jane. Ona jest w Hiszpanii.)
   It is impossible. It cannot be done. (To jest nie możliwe. To nie może być zrobione.)
 2. be disqualified from something
  • być niezdolnym (do czegoś), nie móc (czegoś zrobić), nie mieć prawa (do czegoś)
   Because I was caught drunk riding a bike, I was disqualified from driving. (Ponieważ zostałem złapany pod wpływem alkoholu na rowerze, prawo do prowadzenia samochodu zostało mi odebrane.)

Powiązane zwroty — "moc"

rzeczownik
przymiotnik
mocny = strong +17 znaczeń
możliwy = possible +3 znaczenia
zły (np. wpływ, moc) = dark
przysłówek
mocno = heavily +10 znaczeń
czasownik
mocować = strap +1 znaczenie
inne

"moc" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "moc" po angielsku

moccasin , także: moc potocznie

obrazek do "moccasin" po polsku
rzeczownik
 1. mokasyn (obuwie)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo