"niezwykła moc" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niezwykła moc" po polsku

niezwykła moc

rzeczownik
 1. energy , *****
  • energia, niezwykła moc (np. miejsca) [policzalny lub niepoliczalny]
   This place has good energy, I feel it. (To miejsce ma dobrą energię, czuję to.)
   He told me to trust the energy of herbs. (Powiedział mi, abym zaufała niezwykłej mocy ziół.)

"niezwykła moc" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykła moc
 1. extraordinary przymiotnik + power rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The fellow clearly has extraordinary powers, and not a moment too soon.

remarkable power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykła moc
 1. remarkable przymiotnik + power rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Holmes had remarkable powers, carefully cultivated, of seeing in the dark.

unusual power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykła moc
 1. unusual przymiotnik + power rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  They are also drawn by national myths that have unusual power in Ethiopia.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo