KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"potęga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potęga" po polsku

potęga

rzeczownik
 1. strength ***   [UNCOUNTABLE]
  You've got the strength within, you just need to believe in it. (Masz w sobie potęgę, musisz w nią tylko uwierzyć.)
  My father told me that knowledge is strength. (Mój ojciec powiedział mi, że wiedza to potęga.)
 2. might ***** , także: micht Scottish English
  • moc, potęga, siła formal [UNCOUNTABLE]
   She struggled with all her might to free herself. (Walczyła całą swoją siłą, aby się uwolnić.)
   He defeated the might of the army with only a few hundred people. (On pokonał potęgę armii zaledwie kilkaset ludźmi.)
   We shouted with all our might but nobody heard us. (Krzyczeliśmy z całej siły, ale nikt nas nie usłyszał.)
 3. force *****
  • potęga, siła, moc (rzecz lub osoba, która ma wpływy oraz władzę) [COUNTABLE]
   Apparently, God's force is infinite. (Podobno potęga Boga jest nieskończona.)
   The force of nature is more powerful than a whole army of people. (Potęga natury jest potężniejsza niż cała armia ludzi.)
   Once again we must fight the forces of evil. (Po raz kolejny musimy walczyć z siłami zła.)
 4. potency , także: potence
 5. sinew
  • siła, moc, potęga literary
   He's a man of great spiritual sinew. (On jest mężczyzną o ogromnej sile duchowej.)
 6. powerhouse
  • potęga, mocarstwo (w sporcie lub w kulturze) slang
   Looking at the line-ups for the Olympics, USA seems to be a major powerhouse. (Patrząc na zespoły olimpijskie, Stany Zjednoczone zdają się być znaczną potęgą.)
 7. vis
 8. mightiness  
 9. puissance

powered by  eTutor logo