"potęga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potęga" po polsku

potęga

rzeczownik
 1. power , *****
  • moc, siła (np. mediów), potęga [niepoliczalny]
   The power of the media is unimaginable. (Siła mediów jest niewyobrażalna.)
   You can't even imagine how big the power of love is. (Nawet nie potrafisz sobie wyobrazić jak wielka jest siła miłości.)
   przeciwieństwo: weakness
   zobacz także: energy
 2. strength ***   [niepoliczalny]
  You've got the strength within, you just need to believe in it. (Masz w sobie potęgę, musisz w nią tylko uwierzyć.)
  My father told me that knowledge is strength. (Mój ojciec powiedział mi, że wiedza to potęga.)
 3. might ***** , także: micht ScoE
  • moc, potęga, siła oficjalnie [niepoliczalny]
   She struggled with all her might to free herself. (Walczyła całą swoją siłą, aby się uwolnić.)
   He defeated the might of the army with only a few hundred people. (On pokonał potęgę armii zaledwie kilkaset ludźmi.)
   We shouted with all our might but nobody heard us. (Krzyczeliśmy z całej siły, ale nikt nas nie usłyszał.)
 4. force *****
  • potęga, siła, moc (rzecz lub osoba, która ma wpływy oraz władzę) [policzalny]
   Apparently, God's force is infinite. (Podobno potęga Boga jest nieskończona.)
   The force of nature is more powerful than a whole army of people. (Potęga natury jest potężniejsza niż cała armia ludzi.)
   Once again we must fight the forces of evil. (Po raz kolejny musimy walczyć z siłami zła.)
 5. potency , także: potence
 6. sinew
 7. powerhouse
  • potęga, mocarstwo (w sporcie lub w kulturze) slang
   Looking at the line-ups for the Olympics, USA seems to be a major powerhouse. (Patrząc na zespoły olimpijskie, Stany Zjednoczone zdają się być znaczną potęgą.)
 8. vis
 9. mightiness  
 10. puissance

powered by  eTutor logo