KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"possible" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "possible" po angielsku

possible *****

przymiotnik
 1. możliwy
  I'm not entirely sure, but I think it's possible. (Nie jestem całkowicie pewny, ale myślę, że to możliwe.)
  Call me tomorrow evening if possible. (Zadzwoń do mnie jutro wieczorem, jeśli to możliwe.)
  We have to get there as quickly as possible. (Musimy dostać się tam tak szybko, jak to możliwe.)
 2. ewentualny
  We have to prepare for all the possible results. (Musimy się przygotować na wszystkie ewentualne wyniki.)
  What are the possible consequences of the explosion? (Jakie są ewentualne skutki tej eksplozji?)
rzeczownik
 1. potencjalny kandydat
  He is a possible, but we would still like to consider other options. (On jest potencjalnym kandydatem, ale nadal chcielibyśmy rozważyć inne możliwości.)
  I was a possible but they chose my brother. (Byłem potencjalnym kandydatem, ale wybrali mojego brata.)

Powiązane zwroty — "possible"

przymiotnik
impossible = niemożliwy +3 znaczenia
przysłówek
rzeczownik
possible world = świat możliwy (termin w logice)
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo