BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"umożliwiać komuś zrobienie czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umożliwiać komuś zrobienie czegoś" po polsku

umożliwiać komuś zrobienie czegoś

czasownik
 1. enable somebody to do something  
  to make it possible for somebody to do something
  A ministerial scholarship enabled me to finish my thesis. (Stypendium ministerialne umożliwiło mi ukończenie pracy doktorskiej.)
  His hospitality enabled me to look for a better apartment. (Jego gościnność umożliwiła mi poszukiwanie lepszego mieszkania.)
  This service enables us to manage our accounts more effectively. (Ta usługa umożliwia nam bardziej efektywne zarządzanie naszymi kontami.)
 1. make it possible for somebody to do something
  • umożliwiać coś komuś, umożliwiać komuś zrobienie czegoś
   My parents made it possible for me to go to college. (Moi rodzice umożliwili mi pójście na studia.)

powered by  eTutor logo