"possible cause" — Słownik kolokacji angielskich

possible cause kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): możliwy powód
  1. possible przymiotnik + cause rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The government did not go into the possible cause of the crash.

powered by  eTutor logo