"major cause" — Słownik kolokacji angielskich

major cause kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny powód
  1. major przymiotnik + cause rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's a major cause of death all over the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo