"possible explanation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): możliwe wyjaśnienie
  1. possible przymiotnik + explanation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "What possible explanation do you have for watching my house?"

powered by  eTutor logo