"simple explanation" — Słownik kolokacji angielskich

simple explanation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proste wyjaśnienie
  1. simple przymiotnik + explanation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The police and other city officials do not have simple explanations for the increase.

powered by  eTutor logo