"only explanation" — Słownik kolokacji angielskich

only explanation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyne wyjaśnienie
  1. only przymiotnik + explanation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He seemed to think it was the only explanation needed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo