"only person" — Słownik kolokacji angielskich

only person kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyna osoba
  1. only przymiotnik + person rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He's not the only person who can be President and do a great job.