"full explanation" — Słownik kolokacji angielskich

full explanation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełne wyjaśnienie
  1. full przymiotnik + explanation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Today, family members say they still have not received a full explanation of what happened.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo