"full" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "full" po angielsku

przymiotnik
 1. najedzony, pełny
  I ate so much, I am full. (Zjadłem tak dużo, jestem najedzony.)
  I won't eat the dessert, I'm full. (Nie zjem deseru, jestem najedzony.)
  Thank you, I'm full up. (Dziękuję, jestem pełny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

full *****

obrazek do "full" po polsku
przymiotnik
 1. pełny
  The glass is full. (Szklanka jest pełna.)
 2. zawierający wszystko, pełny
  This is a full overwiev of the issue. (To jest pełny ogląd tego problemu.)
  This is the full description of the film. (To jest pełen opis filmu.)
 3. całkowity, maksymalny
  He played with full effort. (On grał z maksymalnym wysiłkiem.)
  Is this your full strength? (Czy to twoja maksymalna siła?)
  zobacz także: maximum
 4. pełny (używane dla podkreślenia ilości lub wielkości czegoś)
  It looks like this room is full. (Wygląda na to, że ten pokój jest pełny.)
  My bag is full of unnecessary things. (Moja torba jest pełna niepotrzebnych rzeczy.)
  She can run the full 21-kilometre distance without tiring. (Ona potrafi przebiec pełen 21-kilometrowy dystans bez zmęczenia.)
 5. zajęty, pełen pracy
  I can't meet with you, I'm full for the week. (Nie mogę się z wami spotkać, jestem zajęty w tym tygodniu.)
  Today I'm full, maybe next week? (Dzisiaj jestem zajęty, może w przyszłym tygodniu?)
 6. pełnoprawny
  He is a full employee, so he has a right to speak. (On jest pełnoprawnym pracownikiem, więc ma prawo się wypowiedzieć.)
  Rosie said that I am not a full member of our family. (Rosie powiedziała, że nie jestem pełnoprawnym członkiem naszej rodziny.)
 7. szeroki (np. spódnica)
  She wore a full skirt. (On miała na sobie szeroką spódnicę.)
  I don't like this dress, it's too full. (Nie podoba mi się ta sukienka, jest za szeroka.)
 8. pełny, zaokrąglony (np. kobiece kształty)
  I like a woman with full shapes. (Lubię kobiety z pełnymi kształtami.)
  Her full body was an asset. (Jej pełne ciało było atutem.)
 9. pełny (smak)
  My method will bring out the full size of every meal. (Moja metoda wyciągnie pełny smak z każdego posiłku.)
  These red apples have a full taste. (Te czerwone jabłka mają pełny smak.)
 10. pełny (dźwięk)
  You won't get a full sound without proper equipment. (Nie osiągniesz pełnego dźwięku bez właściwego sprzętu.)
  She plays the violin with a full sound. (Ona gra na skrzypcach pełnym dźwiękiem.)
 11. rodzony (np. brat)
 12. pijany potocznie
 13. pełny (o liczbie baz w baseballu)  AmE
rzeczownik
 1. pełnia (całość)
  The full of the Moon is a beautiful sight. (Pełnia Księżyca to piękny widok.)
 2. wał brzegowy  BrE
przysłówek
 1. bezpośrednio, prosto
  We went home full after the party. (Poszliśmy do domu bezpośrednio po imprezie.)
 2. całkowicie, całkiem, zupełnie
czasownik
 1. folować, foluszować, marszczyć, pilsować (tkaniny)
 2. przechodzić w pełnię (o Księżycu) [nieprzechodni]
idiom
 1. na całego  AmE
  Forget about him and live to the full. (Zapomnij o nim i żyj na całego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być najedzonym
  "Would you like something to eat?" "No, I'm full." ("Chciałbyś coś do jedzenia?" "Nie, jestem najedzony.")
  He was so full that he could hardly move. (On był taki najedzony, że ledwo mógł się poruszać.)
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa full i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "full"

przymiotnik
rzeczownik
inne
przysłówek
idiom
kolokacje

podobne do "full" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "full" po polsku

rzeczownik