14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"pełen" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pełen" po polsku

 1. full of something ***
  • pełny czegoś, pełen czegoś
   My bag is full of empty bottles. (Moja torba jest pełna pustych butelek.)
   Your wardrobe is full of winter clothes. (Twoja szafa jest pełna zimowych ubrań.)
   Our house is full of mice! (Nasz dom jest pełen myszy!)
   This bowl is full of water. (Ta miska jest pełna wody.)
   The room was full of people. (Pokój był pełen ludzi.)
   His head is always full of crazy ideas. (On zawsze ma głowę pełną szalonych pomysłów.)
   She is always full of energy. (Ona jest zawsze pełna energii.)
rzeczownik
 1. fraught with something
idiom
 1. alive with something  
 1. heavy with something
 2. strewn with something
 1. awash with something
  • zalany czymś, pełen czegoś
   Scientific debates, just like pseudoscientific debates, can be awash with emotion. (Debaty naukowe, tak jak debaty pseudonaukowe, mogą być pełne emocji.)

pełen

idiom
 1. stuffed to the gills  
przymiotnik
 1. overrun ,
Complete Puzzle with Check
przymiotnik
 1. full ***** , full up British English
  • najedzony, pełny
   I ate so much, I am full. (Zjadłem tak dużo, jestem najedzony.)
   I won't eat the dessert, I'm full. (Nie zjem deseru, jestem najedzony.)
   Thank you, I'm full up. (Dziękuję, jestem pełny.)
 2. full *****
  • pełny
   The glass is full. (Szklanka jest pełna.)
  • zawierający wszystko, pełny
   This is a full overwiev of the issue. (To jest pełny ogląd tego problemu.)
   This is the full description of the film. (To jest pełen opis filmu.)
  • pełny (używane dla podkreślenia ilości lub wielkości czegoś)
   It looks like this room is full. (Wygląda na to, że ten pokój jest pełny.)
   My bag is full of unnecessary things. (Moja torba jest pełna niepotrzebnych rzeczy.)
   She can run the full 21-kilometre distance without tiring. (Ona potrafi przebiec pełen 21-kilometrowy dystans bez zmęczenia.)
  • pełny, zaokrąglony (np. kobiece kształty)
   I like a woman with full shapes. (Lubię kobiety z pełnymi kształtami.)
   Her full body was an asset. (Jej pełne ciało było atutem.)
  • pełny (smak)
   My method will bring out the full size of every meal. (Moja metoda wyciągnie pełny smak z każdego posiłku.)
   These red apples have a full taste. (Te czerwone jabłka mają pełny smak.)
  • pełny (dźwięk)
   You won't get a full sound without proper equipment. (Nie osiągniesz pełnego dźwięku bez właściwego sprzętu.)
   She plays the violin with a full sound. (Ona gra na skrzypcach pełnym dźwiękiem.)
 3. complete ****
  • pełny, kompletny, cały, całkowity
   The manager gave me a complete list of all his workers. (Menadżer dał mi pełną listę swoich pracowników.)
   I own a complete collection of Shakespeare's works. (Posiadam kompletną kolekcję dzieł Shakespeare'a.)
   The judge gave me the complete fact files. (Sędzia dał mi pełne akta.)
   przeciwieństwo: incomplete
 4. comprehensive **
  • wyczerpujący, obszerny, wszechstronny, pełny, kompleksowy
   He lent me a comprehensive book on Italian cuisine. (On pożyczył mi obszerną książkę o kuchni włoskiej.)
   He offered us a comprehensive explanation. (On przedstawił nam wyczerpujące wyjaśnienie.)
   It is a very comprehensive study of drug addiction. (To jest bardzo obszerne studium uzależnienia od narkotyków.)
   link synonimy: broad, wide, extensive
 5. outright
 6. replete
 7. fruity
 8. pudgy , podgy British English
 9. rife
 10. fleshy
 11. undivided
 12. plenary
 13. uncensored
 14. unadulterated
 15. unabridged
 16. orotund  
 17. unabbreviated
 18. embracing
 19. whole-hearted , także: wholehearted
 20. unreserved
 21. packed out
 22. chocker British English , chockers Australian English
przymiotnik
 1. replete with something
 1. rife with something
 2. lousy with something

Powiązane zwroty — "pełen"

przymiotnik
czasownik
rzeczownik
pełnia = fullness , także: fulness +2 znaczenia
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo