PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"dojrzały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dojrzały" po polsku

dojrzały

przymiotnik
 1. ripe *
  • dojrzały (owoc, zboże, ser)
   Don't pick the apples, they aren't ripe yet. (Nie zbieraj jabłek, nie są jeszcze dojrzałe.)
   The bananas aren't ripe yet. (Banany nie są jeszcze dojrzałe.)
 2. mature **
  • dojrzały, dorosły (o osobie i jej zachowaniu)
   Pete's very mature for his age. (Pete jest bardzo dojrzały jak na swój wiek.)
   He's only eleven years old but he's really mature. (Ma tylko jedenaście lat, ale jest naprawdę dojrzały.)
   I hope you are mature enough to take this job. (Mam nadzieję, że jesteś wystarczająco dojrzały, aby podjąć się tej pracy.)
   link synonim: grown-up
   przeciwieństwa: childish, raw
   zobacz także: adult, grown, aged
  • dojrzały (fizycznie rozwinięty, np. roślina)
   This flower looks beautiful when it's mature. (Ten kwiatek wygląda pięknie, kiedy jest dojrzały.)
   These berries are not mature yet, don't eat them. (Te jagody nie są jeszcze dojrzałe, nie jedz ich.)
   przeciwieństwa: green, raw
  • dojrzały, o mocnym smaku (ser, wino)
   The wine she bought was mature. (Wino, które kupiła, było dojrzałe.)
   I like mature cheese. (Lubię ser o mocnym smaku.)
   zobacz także: ready
  • dojrzały (grzecznie o osobie w średnim lub starszym wieku)
   She is a mature lady and you should respect her. (Ona jest dojrzałą panią i powinieneś ją szanować.)
   She always dates mature men. (Ona zawsze spotyka się z dojrzałymi mężczyznami.)
  • dojrzały (o dziele artystycznym stworzonym w późnych latach życia)
 3. big *****
  • dorosły, duży, dojrzały
   Be a big boy! (Bądź dużym chłopcem!)
   You're a big girl now. (Jesteś teraz dużą dziewczynką.)
 4. grown ,
 5. grown-up ,
 6. mellow ,
 7. fully fledged British English , full-fledged American English
 8. high *****
  • dojrzały (np. ser, mięso)
   This high cheese is very expensive. (Ten dojrzały ser jest bardzo drogi.)
   I don't like high cheese with holes. (Nie lubię dojrzałego sera z dziurami.)
 9. fully-grown British English , full-grown American English  
 10. well-seasoned
 11. nongreen
  • dojrzały (gotowy do jedzenia)
czasownik
 1. mature **
  • dojrzeć, wydorośleć
   My aunt was surprised by how much I've matured. (Moja ciotka była zaskoczona tym, jak bardzo wydoroślałem.)
   You're twenty, you should mature! (Masz dwadzieścia lat, powinieneś wydorośleć!)
idiom
 1. come of age
 1. flower into manhood
phrasal verb
 1. fill out *
czasownik
 1. mellow ,
 2. ripen
 3. incubate
 4. maturate  
 5. grow rife
 6. mature **  
  The kids mature too quickly. (Dzieci dojrzewają zbyt szybko.)
  My son will never mature. (Mój syn nigdy nie dojrzeje.)
czasownik
 1. tend ****
phrasal verb
 1. tend to something ****

powered by  eTutor logo