BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"kropka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kropka" po polsku

kropka

obrazek do "full stop" po polsku Full stop
rzeczownik
 1. dot ** , .
  • kropka (okrągła plamka) [COUNTABLE]
   The plane was just a dot in the sky. (Samolot był tylko kropką na niebie.)
   There are dots on the mirror, you should clean them. (Na lustrze są kropki, powinieneś je wyczyścić.)
  • kropka (w alfabecie Morsa) [COUNTABLE]
   A dot and a hyphen stand for "A" in Morse Code. (Kropka i kreska oznaczają "A" w kodzie Morse'a.)
  • kropka (w adresie internetowym) [COUNTABLE]
   Use your first name dot your surname as a login. (Użyj swojego imienia kropka nazwisko jako loginu.)
   Visit us at www dot etutor dot pl. (Odwiedź nas na www kropka etutor kropka pl.)
   Is there a dot between onet and pl? (Czy jest kropka pomiędzy onet i pl?)
   My website address is www dot etutor dot pl. (Adres mojej strony internetowej to www (kropka) etutor (kropka) pl.)
 2. spot , ****
  • kropka, plamka (np. krwi) [COUNTABLE]
   There was a spot of blood on the floor. (Na podłodze była plamka krwi.)
   I saw a spot of cream on my shirt and I had to change it. (Zobaczyłem kropkę śmietany na mojej koszuli i musiałem ją zmienić.)
 3. speck
  • kropka, punkcik
   My house seemed like a speck in the distance. (Mój dom wyglądał jak punkcik w oddali.)
 4. point ***** , pt (skrót) *
  • kropka, koma, przecinek (znak dziesiętny) [COUNTABLE]
   I scored ten point seven points, and you? (Ja zdobyłem dziesięć koma siedem punktów, a ty?)
   How many digits after the point does the pi have? (Ile cyfr po przecinku ma liczba pi?)
   kropka w liczbach występuje w języku angielskim, natomiast w języku polskim używamy przecinka
 5. polka dot
  • kropka (we wzorze na materiale)
 6. glob
 7. full stop British English , także: full point , period American English *****
  • kropka (na końcu zdania) [COUNTABLE]
   Put a full stop at the end of the sentence. (Postaw kropkę na końcu zdania.)
 8. dit
  • kropka (krótki sygnał w kodzie telefonicznym)

"kropka" — Słownik kolokacji angielskich

full stop kolokacja
 1. full przymiotnik + stop rzeczownik = kropka (na końcu zdania)
  Bardzo silna kolokacja

  I said, coming to a full stop in the middle of the road.

  Podobne kolokacje:
polka dot kolokacja
 1. polka rzeczownik + dot rzeczownik = kropka (we wzorze na materiale)
  Bardzo silna kolokacja

  "Bill and I looked up the reports we did on the polka dots."

  Podobne kolokacje:
full point kolokacja
 1. full przymiotnik + point rzeczownik = kropka (na końcu zdania)
  Bardzo silna kolokacja

  So if it went up even a full point, the rate would still be less than just a few years ago.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo